/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
KONOMI HỢP TÁC VỚI ODDZ FINANCE - HiddenGem Team

KONOMI HỢP TÁC VỚI ODDZ FINANCE

News

KONOMI HỢP TÁC VỚI ODDZ FINANCE

News

KONOMI HỢP TÁC VỚI ODDZ FINANCE

News

Konomi Network thông báo về việc bắt tay hợp tác với Oddz Finance, một nền tảng giao dịch quyền chọn đa chuỗi được xây dựng trên Binance Smart Chain, Polkadot & Ethereum. Nền tảng Oddz cho phép người dùng giao dịch quyền chọn đa chuỗi tùy chỉnh để nhận thưởng một cách đơn giản, an toàn và phi tập trung. Hợp tác với Oddz Finance sẽ tạo ra cú hích lớn đối với việc phát triển nâng cao khả năng thanh khoản và nền tảng giao thức thị trường tiền tệ của Konomi.

Oddz Finance cung cấp giải pháp giao dịch quyền chọn trên chuỗi phi tập trung cao với hệ thống Oracle được tích hợp sẵn. Oddz Finance thúc đẩy việc tính lãi minh bạch, không tốn phí gas, giao diện thu hút, quyền chọn có thể tùy chỉnh, đa dạng quyền chọn lãi, cung cấp các ưu đãi và quyền quản trị đồng thời mang đến cho người dùng tất cả những lợi ích khác của blockchain.

Konomi Lend – Sản phẩm cho vay thế chấp quá mức của Konomi, sẽ hỗ trợ thanh khoản cho Oddz dưới vai trò tài sản cho vay trong pool. Bên cạnh đó, đội ngũ P2P lending của Konomi sẽ ưu tiên hỗ trợ xây dựng  lending pool của riêng Oddz.

Hệ thống Oracle của Konomi cũng sẽ cung cấp dữ liệu giá và chiến lược tổng hợp giá cho Odd token. Konomi Oracle đóng vai trò là bên thứ ba cung cấp dữ liệu từ các nguồn ngoài hệ sinh thái cho smart contract của Odd. Nó cũng đóng vai trò của một blockchain layer để truy vấn, xác minh và xác thực những nguồn thông tin bên ngoài ở trong mạng lưới của Odd.

Konomi Network kỳ vọng việc hợp tác với Oddz Finance sẽ tạo ra sự phát triển cho cả hai nền tảng blockchain và thông qua đó tạo ra những cải tiến cho cả hệ sinh thái.

Về Oddz Finance

Oddz protocol hướng tới việc tạo ra một ngách trong thị trường giao dịch quyền chọn trên chuỗi bằng cách áp dụng những thuộc tính chưa được khai thác và bị bỏ quên trong bối cảnh DEFI chưa tạo ra được niềm tin. Đội ngũ Oddz đang nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ để tạo ra cuộc cách mạng bằng những sản phẩm có thể đưa DEFI đến với công chúng.