/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
JuiceboxDAO: Fund-to-Earn - HiddenGem Team

JuiceboxDAO: Fund-to-Earn

Project

JuiceboxDAO: Fund-to-Earn

Project

JuiceboxDAO: Fund-to-Earn

Project

Tổng quan

Các nhà xây dựng Web3 thường hướng đến cộng đồng xung quanh họ để tài trợ như một cách để có được vốn từ các nhà cung cấp ít tập trung hơn. Có một số phiên bản DAO hoặc câu lạc bộ đầu tư tập trung vào việc gây quỹ cho các dự án như Gitcoin, The LAO, BitDAO v…v. Mỗi phiên bản này đều tập trung vào việc phát triển toàn bộ hệ sinh thái (Ethereum), tài trợ cho hàng hóa cộng đồng hoặc mô phỏng một số phiên bản của liên doanh quỹ một cách phi tập trung.

 Juicebox Protocol hoạt động như một Kickstarter phi tập trung, cho phép các dự án, cụ thể là DAO, gây quỹ từ cộng đồng cho các dự án dựa trên Ethereum. Nó hoạt động như một giao thức kho bạc (treasury protocol) có thể lập trình được mà các nhóm có thể tùy chỉnh để quản lý treasuries on-chain. JuiceboxDAO điều chỉnh Juicebox Protocol.

Juice DAO 

Cách Juicebox hoạt động: Về cơ bản có hai cách các dự án có thể tạo nguồn tài trợ trên Juicebox:

  1. Cho phép người dùng trả tiền để sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ
  2. Cho phép người dùng đầu tư hoặc đóng góp vào dự án

Trong cả hai trường hợp, những người đóng góp nhận được một lượng tương ứng với các native token của dự án, mà Juicebox tạo ra khi kết thúc đợt tăng vốn. Bất kỳ dự án nào được khởi chạy đều được ghép nối với nguồn cung community tokens được đúc kết và số dư đó được Juicebox theo dõi cho đến khi ERC-20 token được chủ sở hữu dự án phát hành, có thể được giao dịch trên thị trường thứ cấp (ví dụ: Uniswap). Dự án cũng tạo ra một NFT, đại diện cho quyền sở hữu đối với dự án. Các dự án có thể sử dụng nguồn cung token đã tạo để vào “cuộc chơi” và trở thành thành viên trong cộng đồng của họ.

Hiện tại đã có 342 dự án được khởi động với Juicebox với số vốn huy động được là $155M cho đến nay (tuy nhiên, phần lớn số vốn đó đã được quyên góp cho ConstitutionDAO và AssangeDAO ). Juicebox đã thu được khoảng $3M phí giao thức, gần 2% tổng số vốn huy động được.

Khuyến khích gây quỹ MOAR

Juicebox cung cấp các cấu trúc khuyến khích tùy chọn để gây quỹ. Các dự án có khả năng ra mắt với tỷ lệ chiết khấu để khuyến khích các nhà đầu tư rót vốn sớm hơn. Điều này có nghĩa là số lượng community tokens được trao cho mỗi số tiền đóng góp sẽ giảm theo tỷ lệ chiết khấu với mỗi chu kỳ tài trợ tiếp theo (do người tạo dự án đặt).

Các dự án có thể đặt mục tiêu tài trợ và nếu mục tiêu đó được vượt qua số tiền bổ sung sẽ bị khóa trong một overflow pool. Người dùng giữ token của dự án đó có thể yêu cầu lại một phần đóng góp của họ (ví dụ: ETH) bằng cách burn một lượng tương ứng của token dự án để đổi lấy. Một bonding curve được sử dụng để yêu cầu trả lại ETH từ overflow pool, thưởng cho những người chọn lock funds trong một khoảng thời gian dài hơn – dự án có thể định cấu hình bonding curve và thay đổi các thông số cho mỗi chu kỳ cấp vốn tiếp theo. Một dự án có thể chọn đặt trước một tỷ lệ phần trăm token của chính nó để được hưởng phần overflow riêng.

Hiện tại, một dự án có thể đề xuất các thay đổi đối với hợp đồng của nó, vì Juicebox là một giải pháp có thể lập trình được, nhưng nó sẽ có hiệu lực sau khi hết chu kỳ tài trợ (~ 14 ngày). Các dự án chuyển 5% tiền dưới dạng phí vào Juicebox Treasury để duy trì giao thức và $JBX tỷ lệ được cung cấp để đổi lại.

Kho bạc, Quản trị và Tư cách thành viên

Các dự án cung cấp phí cho Juicebox kiếm được token quản trị $ JBX, có sự cố sau khi ra mắt:

Nguồn cung $JBX không bị giới hạn và được tăng tương ứng với bất kỳ khoản thanh toán ETH mới nào. Mặc dù dự án có Snapshot khá tích cực, Juicebox hiện chỉ đang trong quá trình dần chuyển giao quyền quản trị cho các token holders – có một số lĩnh vực mà cử tri có thể áp đặt các thay đổi nhưng core team có toàn quyền quản lý các Juicebox smart contracts để giữ sự tin tưởng của các dự án đã khởi chạy thông qua chúng. Với nỗ lực phân quyền một cách chậm rãi, core team cũng đã ra mắt PeelDAO, đây là tập hợp chính thức của các nhà phát triển và nhà thiết kế, những người sẽ hướng dẫn sự phát triển của Juicebox.

Các dự án Juicebox có quy trình quản trị tiêu chuẩn chạy theo chu kỳ 14 ngày:

  • Bước 1: Có một cuộc check temperature trong ba ngày, đó là một cuộc Discord vote để người tạo đề xuất hiểu vị trí của DAO trước khi chỉnh sửa hoặc chỉnh sửa đề xuất. Điều này cung cấp thước đo đánh giá cảm nhận của các cá nhân về đề xuất mà không có các token holders  báo lớn hơn điều khiển hướng bỏ phiếu.
  • Bước 2: Khi tác giả có thời gian để chỉnh sửa hoặc quyết định phải làm gì với đề xuất sau khi check temperature, việc bỏ phiếu chính thức được tiến hành trên Snapshot và mở trong 24 giờ.
  • Bước 3: Sau khi kết quả bỏ phiếu, multisig phải xếp hàng các hành động cho chu kỳ tài trợ tiếp theo.
  • Bước 4: Đây là phần cuối cùng của quy trình quản trị và nơi multisig đệ trình các cấu hình lại cho DAO rộng hơn ít nhất 3 ngày trước khi bắt đầu chu kỳ tài trợ.

Trong trường hợp khẩn cấp, DAO có thể tiếp tục với một đề xuất / chu kỳ bỏ phiếu được cắt ngắn.

Dự án Juicebox

Cơ chế overflow là điểm khác biệt quan trọng giữa Juicebox và các giao thức cấp vốn khác – người dùng có khả năng rút ETH ra hoặc Ragequit (Rage Quit không có một định nghĩa, bạn chỉ cần hiểu nôm na Rage Quit chính  hành động thoát game một cách đột ngột sau khi người chơi thua hoặc bị mất mạng trong game – và được ứng dụng vào ngữ cảnh của Juciebox), trao lại quyền lực cho những người đóng góp trong trường hợp dự án không thành công.

Trải nghiệm của người gây quỹ cho Juicebox có cấu trúc khuyến khích tốt hơn nhiều so với các giao thức gây quỹ khác. Một kênh như Mirror, qua đó các dự án đã huy động được hơn 9M ETH, là một lựa chọn phổ biến nhưng người dùng không thể nhận bất kỳ loại tiền hoàn lại nào hoặc có thể không nhất thiết phải có cổ phần trong dự án. Các nhà tài trợ Juicebox có được native token của dự án và tùy thuộc vào việc dự án có thành công hay đạt đến ngưỡng overflow pool, cuối cùng sẽ thấy một số lợi thế.

Các dự án trong lịch sử có Mirror như một tùy chọn để khởi chạy các cộng đồng được kiểm soát bởi NFT hoặc được huy động để khởi chạy token ban đầu. Mặc dù Web3 đã dân chủ hóa việc tài trợ trong vài năm qua nhưng vẫn có một số lựa chọn hạn chế mà nhà tài trợ có để quản lý vốn sau khi họ gây quỹ trên nền tảng này. Có khả năng Mirror hoặc có thể là Gitcoin tích hợp cơ chế quản lý kho bạc vào quy trình làm việc của riêng họ.

Hai dự án nổi bật đã quản lý kho bạc thông qua Juicebox:

  • AssangeDAO kết thúc đợt huy động vốn vào ngày 8 tháng 2 với gần $55M thu được, số vốn nhiều nhất mà một dự án đã huy động được với Juicebox cho đến nay. Đây là một tập thể các cá nhân đang gom quỹ để mua NFT của Pak để hỗ trợ quỹ quốc phòng của Julian Assange và những người đóng góp sẽ nhận được $JUSTICE để đổi lại. Chiến dịch tài trợ này đã được hoàn thành trong khoảng thời gian 5 ngày.
  • ConstitutionDAO đã sử dụng Juicebox để tài trợ cho nỗ lực mua bản sao Hiến pháp Hoa Kỳ từ Sotheby’s – tập thể đã huy động được $41M nhưng cuối cùng đã thua cuộc. Các nhà tài trợ hiện có thể yêu cầu $PEOPLE của họ hoặc swap $PEOPLE lấy ETH vì nó là một DAO mục đích duy nhất, không cần số vốn mà nó đã huy động được nữa. Mặc dù tập thể không thắng đấu giá nhưng họ đã cho thấy rằng các DAO và công cụ chính xác có thể tập hợp lại và điều phối một lượng lớn người đóng góp và nguồn vốn, không thể thông qua các đơn vị khác.

Tổng kết

Hiện tại, các hợp đồng của Juicebox chưa được audit và mặc dù các hợp đồng đã xây dựng các bài unit tests, nó vẫn dễ bị tấn công và việc cung cấp vốn cho giao thức sẽ để lại một số khả năng mất mát thông qua một vụ hack tiềm ẩn hoặc lỗi smart contract. Giao thức chỉ hỗ trợ các dự án trên Ethereum và không có kế hoạch sớm phát triển multi-chain nhưng các thiết bị đầu cuối L2 payment vẫn đang hoạt động.

Juicebox V2 ra mắt tiếp theo với mục tiêu tinh chỉnh tài liệu dự án và tiến hành audit chính thức giao thức nhằm cung cấp quyền truy cập tốt hơn, đáng tin cậy cho cộng đồng và nhà phát triển.

Cho đến nay, các dự án đã tin tưởng Juicebox với số vốn dự kiến ​​khổng lồ. Đây là một tín hiệu mạnh cho sự thành công của Juicebox và có thể trở thành giao thức đi đầu cho các dự án phát triển.

Bài viết mục đích cung cấp thông tin, đây không phải lời khuyên đầu tư.