/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Joe Biden ban hành chỉ thị về Cryptocurrency - HiddenGem Team

Joe Biden ban hành chỉ thị về Cryptocurrency

News

Joe Biden ban hành chỉ thị về Cryptocurrency

News

Joe Biden ban hành chỉ thị về Cryptocurrency

News

Chỉ thị sẽ yêu cầu các cơ quan Liên bang xác định rủi ro và cơ hội do crypto gây ra.

Nhà Trắng đang chuẩn bị ban hành một chỉ thị vào tháng tới, sẽ đề ra một chiến lược toàn diện của chính phủ về crypto, cũng như yêu cầu các cơ quan Liên bang xác định rủi ro và cơ hội của nó, Bloomberg đưa tin.

  • Chỉ thị sẽ đặt Nhà Trắng vào vai trò trung tâm giám sát các nỗ lực thiết lập chính sách và điều chỉnh tài sản kỹ thuật số.
  • Các cơ quan liên bang sẽ nghiên cứu và cung cấp hướng dẫn quy định về lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
  • Văn phòng kiểm soát tiền tệ (OCC), SEC và CFTC ban hành hướng dẫn và xây dựng quy tắc công khai để hướng dẫn ở các khía cạnh khác nhau của ngành crypto nhằm tuân thủ luật liên bang. Nhưng những nỗ lực này đã không được phối hợp trong một văn bản hoặc một cơ quan.
  • Theo Bloomberg, các quan chức cấp cao của Chính quyền Biden đã họp nhiều lần để thảo luận về chỉ thị này, sẽ được trình lên tổng thống trong vài tuần tới.