/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Internet Identity hỗ trợ Windows Hello xác thực an toàn và ẩn danh Dapp - HiddenGem Team

Internet Identity hỗ trợ Windows Hello xác thực an toàn và ẩn danh Dapp

Uncategorized

Internet Identity hỗ trợ Windows Hello xác thực an toàn và ẩn danh Dapp

Uncategorized

Internet Identity hỗ trợ Windows Hello xác thực an toàn và ẩn danh Dapp

Uncategorized

Hơn một tỷ người dùng Windows hiện tại có thể dễ dàng truy cập các Dapp thông qua Internet Identity mở ra một lượng người dùng mới khổng lồ cho các Dapp dựa trên Internet Computer.

Cộng đồng Internet Computer đã chấp thuận đề xuất NNS 14835 để nâng cấp Internet Identity, một hệ thống xác thực chuỗi khối mã hóa dễ sử dụng cho phép bạn xác thực an toàn và ẩn danh đối với các Dapp trên Internet Computer vì vậy nó hiện tại hỗ trợ Windows Hello – cho phép người dùng Windows tự xác thực bằng một khóa được tạo bên trong phần cứng của thiết bị Windows và khóa đó được bảo vệ bằng cảm biến vân tay ( Touch ID ) hoặc tính năng nhận dạng khuôn mặt ( Face ID ) của chính thiết bị.

Hơn một tỷ người sử dụng Windows 10 và hơn 85% trong số họ sử dụng Windows Hello mở ra một cơ sở người dùng mới khổng lồ hiện có thể dễ dàng tương tác với các Dapp dựa trên Internet Computer.

Internet Identity tránh được các lỗi bảo mật gây hại cho các hệ thống xác thực mật khẩu cũ trên web truyền thống, cũng như các hệ thống hiện được sử dụng để xác thực cho các blockchains trên web. Internet Identity cho phép bạn dễ dàng xác thực với các Dapp trên blockchain bằng cách sử dụng các thiết bị của bạn, theo cách có thể thực hiện được bằng mật mã chuỗi khóa của Internet Computer.

Thiết bị của người dùng cuối tương thích với Internet Identity bao gồm các khóa bảo mật truyền thống chẳng hạn như YubiKey cũng như các thiết bị di động có chip TPM chẳng hạn như máy tính xách tay hoặc điện thoại.  Hơn 100.000 người đã tự xác thực các Dapp chạy hoàn toàn trên Internet Computer bằng cách sử dụng cảm biến vân tay trên máy tính xách tay hoặc FaceID trên điện thoại của họ.  Mỗi trường hợp cung cấp khả năng sử dụng thuận tiện liền mạch và bảo vệ sự riêng tư.  Internet Identity liên tục được cải tiến để làm cho nó tương thích với ngày càng nhiều thiết bị.

Hướng dẫn sau đây giải thích cách thiết lập xác thực Windows Hello cho Idenity Anchor hiện có được thiết lập trên điện thoại của bạn hoặc sử dụng khóa bảo mật. Thiết lập được giải thích bên dưới trong Tùy chọn A và B tương ứng:

Kiểm tra thiết bị Windows của bạn có hỗ trợ Windows Hello không
1. Mở Cài đặt Windows của bạn và chọn “Tài khoản”


2. Sau đó chọn “Tùy chọn đăng nhập”

3. Kiểm tra thiết bị của bạn để đảm bảo rằng thiết bị hỗ trợ Windows Hello để đăng nhập

Nếu thiết bị của bạn hỗ trợ Windows Hello, bạn có thể tiếp tục. Thực hiện theo tùy chọn A nếu bạn đã thiết lập Identity Anchor nhận dạng bằng điện thoại của mình hoặc tùy chọn B nếu bạn đã sử dụng khóa bảo mật.

Tùy chọn A: Thêm Windows Hello vào Identity Anchor sử dụng điện thoại của bạn làm phương thức xác thực.
1. Trên máy tính Windows của bạn, hãy truy cập https://identity.ic0.app/ và nhấp vào “Đã có Anchor nhưng đang sử dụng thiết bị mới?”

2. Nhập Identity Anchor của bạn.

3. Hoàn thành hộp thoại Windows Hello bằng cách xác thực bằng Windows Hello.

4. Sau khi liên kết được hiển thị, hãy nhấp vào “Hiển thị dưới dạng mã QR”.

5. Quét mã QR bằng điện thoại của bạn.

Tiếp tục trên điện thoại của bạn và làm theo các bước để thêm thiết bị Windows Hello mới của bạn. Sau khi hoàn thành các bước trên điện thoại, bạn sẽ có thể xác thực trên thiết bị Windows của mình bằng Windows Hello.

Tùy chọn B: Thêm Windows Hello vào Identity Anchor sử dụng khóa bảo mật của bạn làm phương thức xác thực.

1. Trên máy tính Windows của bạn, hãy truy cập https://identity.ic0.app và xác thực bằng khóa bảo mật của bạn để truy cập trang quản lý Anchor. Khi bạn đã ở đó, hãy nhấp vào “+ THÊM THIẾT BỊ MỚI”.

2. Hoàn thành hộp thoại Windows Hello.

3. Chọn tên cho thiết bị Windows của bạn.

Nếu bạn làm mới trang, bây giờ bạn sẽ có thể xác thực bằng Windows Hello.