/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Interchain Accounts là nâng cấp lớn nhất của Cosmos kể từ Stargate - HiddenGem Team

Interchain Accounts là nâng cấp lớn nhất của Cosmos kể từ Stargate

News

Interchain Accounts là nâng cấp lớn nhất của Cosmos kể từ Stargate

News

Interchain Accounts là nâng cấp lớn nhất của Cosmos kể từ Stargate

News

Interchain Foundation, một tổ chức quản lý phi lợi nhuận của hệ sinh thái Cosmos, đã công bố việc phát hành Interchain Accounts.

Giao thức Inter-Blockchain Communications (IBC) cho phép toàn bộ blockchain kiểm soát một tài khoản trên một chuỗi riêng biệt. Đây là bản nâng cấp phần mềm lớn nhất cho hệ sinh thái Cosmos kể từ Stargate. Cho đến nay, có 38 dự án sử dụng IBC, bao gồm Terra, Crypto.org Chain và Gravity Bridge, với 8,4 triệu giao dịch trong 38 ngày qua.

Với Interchain Accounts, một blockchain có thể truy cập vào các tính năng ứng dụng của một blockchain khác, chẳng hạn như staking, voting, swapping token, v.v. Charleen Fei, lead product IBC tại Interchain Foundation cho biết: “Việc kích hoạt khả năng tổng hợp trong IBC cho phép triển khai đổi mới trong các ứng dụng riêng biệt mà không cần nâng cấp toàn bộ Interchain.”

DeBridge, một giao thức chuyển liquidity và khả năng tương tác chuỗi chéo, đã công bố cho ra mắt của mạng lưới chính thức. Thông qua deBridge, người dùng sẽ có thể chuyển tài sản và dữ liệu giữa các mạng blockchain bắt đầu với Ethereum, BNB Chain, Heco Chain, Arbitrum và Polygon. Ví dụ: người dùng Solana có thể tương tác với các giao thức trong Polygon trực tiếp từ ví Phantom của họ mà không cần chuyển đổi ví hoặc mạng.

Tương tự như Interchain Accounts của Cosmos, các dự án cũng có thể tích hợp với cơ sở hạ tầng của deBridge để tận dụng các cơ hội chuỗi chéo khác nhau mà giao thức cho phép, chẳng hạn như hoán đổi và chuyển tài sản, bỏ phiếu quản trị, chiến lược farming, nonfungible tokens, oracle data và hơn thế nữa. DeBridge đã được kiểm toán bởi Halborn, Zokyo và Ackee Blockchain.

Ngoài mạng chính công khai của mình, deBridge đang triển khai quan hệ đối tác chính thức với các bộ tổng hợp sàn phi tập trung 1inch và ParaSwap cho các giao dịch hoán đổi chuỗi chéo. DeBridge sử dụng phương pháp khóa và khóa liên tục xác thực trạng thái hiện tại của giao thức và kiểm tra xem tổng nguồn cung của tài sản được bao bọc có hoàn toàn được hỗ trợ bởi tài sản thế chấp của nó hay không.

Nếu một tài sản được bao bọc bị mất cọc, việc giám sát bảo mật có thể tự động tạm dừng giao thức. Các nút xác thực cũng liên tục cập nhật trạng thái của số dư token trên mỗi blockchain được hỗ trợ và không bao giờ cho phép tổng số lần rút tài sản vượt quá tổng số tiền gửi của nó.