/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Infographic cho thấy quy mô ước tính của các loại tài sản đầu tư khác nhau - HiddenGem Team

Infographic cho thấy quy mô ước tính của các loại tài sản đầu tư khác nhau

Insights

Infographic cho thấy quy mô ước tính của các loại tài sản đầu tư khác nhau

Insights

Infographic cho thấy quy mô ước tính của các loại tài sản đầu tư khác nhau

Insights

Crypto chỉ có $2.5T và tất cả những tài sản này cộng lại > $500T.

Hầu hết các tài sản này sẽ được mã hóa trong một hoặc hai thập kỷ tới và các giao thức mã hóa chúng sẽ thu được rất nhiều giá trị đó.

Tại sao chúng ta muốn mã hóa các tài sản như cổ phiếu?

 • Có thể truy cập toàn cầu, có thể giao dịch 24/7/365
 • Tính minh bạch
 • Quyền sở hữu có thể xác minh (mở khóa các cánh cửa như voting / rewards)
 • Tài sản có thể lập trình sẽ hữu ích hơn như: tài sản thế chấp, tài sản phái sinh, tự động hóa, chuyển tiền trực tiếp…

Tại sao phải mã hóa bất động sản?

 • Đầu tư theo phân đoạn
 • Có thể truy cập toàn cầu, có thể giao dịch 24/7/365
 • Đa dạng hóa thông qua bundling
 • Thêm thanh khoản cho thị trường kém thanh khoản
 • Giảm ma sát (Friction Cost) trong giao dịch
 • Đưa vào các smart contracts để thế chấp, tạo các derivatives….

Ý tưởng chung là các tài sản có thể lập trình có thể đưa vào các smart contract sẽ hữu ích hơn so với các phiên bản kế thừa của các tài sản này.

Ví dụ: Mirror Protocol đã cho phép người dùng giao dịch synthetic stocks được mã hóa

Không giống như các cổ phiếu thông thường trên một sàn giao dịch như #NYSE, cổ phiếu được mã hóa có thể là:

 • Được giao dịch trên toàn cầu 24/7/365 bởi bất kỳ ai
 • Farm yield (20-30% + hiện tại)
 • Được sử dụng trong các smart contracts