/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
IMF xác định quy định cho crypto là vấn đề ưu tiên đối với Ấn Độ - HiddenGem Team

IMF xác định quy định cho crypto là vấn đề ưu tiên đối với Ấn Độ

News

IMF xác định quy định cho crypto là vấn đề ưu tiên đối với Ấn Độ

News

IMF xác định quy định cho crypto là vấn đề ưu tiên đối với Ấn Độ

News

Khi crypto  ngày càng trở nên phổ biến và rộng rãi như một giải pháp thay thế cho các hình thức thanh toán truyền thống, các chính phủ và tổ chức trên khắp thế giới tranh cãi về cách thức kiểm soát chặt chẽ hơn những tài sản mới này. Theo Tobias Adrian, Cố vấn Tài chính và Giám đốc Thị trường Vốn và Tiền tệ của IMF.

Phát biểu bên lề cuộc họp mùa xuân thường niên của IMF, Adrian nói rằng triển vọng của IMF về Ấn Độ là “một triển vọng khá tích cực” và giải thích:

“Tôi nghĩ rằng có rất nhiều cơ hội và sự phát triển (ở Ấn Độ đang trở lại). Có một sự phục hồi. Có rất nhiều sự phấn khích xung quanh những cơ hội tăng trưởng mới, những bước phát triển mới. ”

Về chương trình nghị sự của quỹ đối với Ấn Độ, ông nhấn mạnh rằng “quy định về tiền điện tử chắc chắn là cao” khi nói đến các vấn đề cấu trúc trung hạn mà đất nước sẽ phải giải quyết trong tương lai gần.

Bài viết nhằm mục đích đưa thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Cảm ơn các bạn đã xem.