/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng Dẫn Truy Cập Và Sử Dụng Konomi Oracle Testnet - HiddenGem Team

Hướng Dẫn Truy Cập Và Sử Dụng Konomi Oracle Testnet

News

Hướng Dẫn Truy Cập Và Sử Dụng Konomi Oracle Testnet

News

Hướng Dẫn Truy Cập Và Sử Dụng Konomi Oracle Testnet

News

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước về cách truy cập và sử dụng Konomi Oracle Testnet. Các tính năng này có thể truy cập được qua mạng Binance Smart Chain testnet hoặc Ropsten testnet.

 

 

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Kết nối ví

Bước 2: Thêm Testnet thích hợp

Tên mạng : BSC Testnet
URL RPC mới : https: //data-seed-prebsc-1-s1.binance.org: 8545 /
ChainID : 97
Biểu tượng: BNB
Block Explorer URL :https://testnet.bscscan.com/

Đối với Ropsten testnet, hãy chọn RPC có sẵn trong danh sách mạng của MetaMask.

Nhận test token ETH ( https://faucet.ropsten.be/ ) từ Ropsten Ethereum Faucet.

Bước 3: Nhận test token KONO

Bước 4: Truy cập Konomi Oracle

Bước 5: Đăng ký

Bước 6: Hoàn thành

Hoàn thành xong các bước trên là bạn đã sẵn sàng để kiểm tra các tính năng của Oracle trên nền tảng Konomi trên cả hai mạng BSC và Ropsten testnet.

Về Konomi Network

Konomi là một giải pháp quản lý tài sản với đầy đủ lựa chọn cho những tài sản tiền mã hóa xuyên chuỗi. Bằng việc sử dụng nền Substrate, Konomi hướng đến việc hỗ trợ nhiều tài sản trong hệ sinh thái Polkadot. Người dùng có thể quản lý vị thế, giao dịch tài sản và kiếm lãi bằng những sản phẩm thị trường tiền tệ phi tập trung. Konomi cũng phát hành native token của riêng mình để cung cấp thanh khoản và quản trị phi tập trung.