/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng dẫn tham gia sự kiện SteakBank X Coinmarketcap với phần thưởng lên đến $ 20.000 USD - HiddenGem Team

Hướng dẫn tham gia sự kiện SteakBank X Coinmarketcap với phần thưởng lên đến $ 20.000 USD

Uncategorized

Hướng dẫn tham gia sự kiện SteakBank X Coinmarketcap với phần thưởng lên đến $ 20.000 USD

Uncategorized

Hướng dẫn tham gia sự kiện SteakBank X Coinmarketcap với phần thưởng lên đến $ 20.000 USD

Uncategorized

Sự kiện diễn ra từ: 28/08/2021 – 05/09/2021.

Phần thưởng : 4.700.000 SBF dành cho 2.000 may mắn

Điều kiện để tham gia :

Cần có 1 tài khoản Coinmarketcap

Tạo tài khoản Coinmarketcap tại đây: https://coinmarketcap.com/

Tham gia sự kiện tại đây:https://coinmarketcap.com/currencies/steakbankfinance/airdrop/

Chọn vào phần: Tham gia Airdrop này và hoàn thành các bước bên dưới:

Hoàn thành các nhiệm vụ trên:

Sau đó nhập địa chỉ Metamask ( mạng BSC ) , Twwitter, Facebook, Telegram của bạn vào

Sau đó tích lên các điều kiện bên dưới

Chọn phần”Tham gia Airdrop

Sau đó điền lại thông tin trong biểu mẫu này:

https://docs.google.com/forms/d/1GdM7OZBu4o5cjy-fA5iSm3x0kAIwFqPBIDP9KvSafuo/edit

Like,tweet lại bài đăng trên twitter của Steakbank & CMC và tang 2 người bạn tại:https://twitter.com/SteakBank/status/1431285124138733570

Xong là “Hoàn Thành

Chúc AE may mắn