/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng Dẫn Tham Gia Sự Kiện Learn&Earn $NFTB Từ CoinmarketCap - HiddenGem Team

Hướng Dẫn Tham Gia Sự Kiện Learn&Earn $NFTB Từ CoinmarketCap

News

Hướng Dẫn Tham Gia Sự Kiện Learn&Earn $NFTB Từ CoinmarketCap

News

Hướng Dẫn Tham Gia Sự Kiện Learn&Earn $NFTB Từ CoinmarketCap

News

Sự kiện diễn ra : 13/09/2021 – 26/09/2021

Phần thưởng :

* $50.000 token NFTB + 500.000 NFT được phân chia cho  10.000 người  may mắn,  mỗi người nhận được $5 token NFTB + 50 NFT với điều kiện đã hoàn thành tất cả các yêu cầu và trả lời đúng các câu hỏi.

Điều kiện để nhận thưởng như sau:

1. Đăng kí và  KYC trên sàn Binance

Link đăng ký sàn Binance: https://accounts.binance.com/vi/register?ref

Video hướng dẫn Đăng kýKYC sàn Binancehttps://www.youtube.com/watch?v=wguAvASMB1g

2. Đăng ký tài khoản CoinMarketCap.

– Link sàn CoinMarketCaphttps://coinmarketcap.com/

3. Vô ”Form và hoàn thành các câu hỏi sau:

https://coinmarketcap.jotform.com/212518694319967

3.1. Chọn “START” và thực hiện các bước tiếp theo: 

3.2. Đánh vào “ô vuông” và chọn ” NEXT “

3.3. Điền “GMAIL” mà bạn đã đăng ký tài khoản CoinMarketCap

3.4. Điền ID tài khoản Binance mà bạn đã đăng ký và KYC thành công

3.5. Vào CoinMarKetCap: https://coinmarketcap.com/currencies/nftb/

Chọn vào dấu * để theo dõi NFTB

3.6. Sau đó vào phần “Watchlist”  rồi bạn nhìn xuống bên tay phải chọn vào phần “Share ”. Sau đó nhấn vào “Copy” 

3.7.Copy” xong và dán vào đây: 

3.8. Điền địa chỉ Bep-20 Mạng BSC ( Binance Smart Chain) trên MetaMask vào :

Video hướng dẫn tạo Ví MetaMask:                                                      https://www.youtube.com/watch?v=TrAkGB4wBgw&t=299s

Video hướng dẫn thêm Mạng BSC vào MetaMask: https://www.youtube.com/watch?v=eTUK8gxPeaw

Cuối cùng: Tích vào “ô vuông” và bấm ” Submit Form ” là HoànThành

Theo dõi Cộng đồng NFTb:

NFTb Twitter: https://twitter.com/nftbmarket
NFTb Telegram: https://t.me/nftbcommunity
NFTb Discord: https://discord.gg/xEPCR6VnT4
NFTb Instagram:  https://www.instagram.com/nftb_market
Phương tiện NFTb: https://blog.nftb.io