/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng dẫn tham gia sự kiện LEARN+EARN CÙNG NEAR PROTOCOL & GFS với giải thưởng lên đến 20 NEAR - HiddenGem Team

Hướng dẫn tham gia sự kiện LEARN+EARN CÙNG NEAR PROTOCOL & GFS với giải thưởng lên đến 20 NEAR

Uncategorized

Hướng dẫn tham gia sự kiện LEARN+EARN CÙNG NEAR PROTOCOL & GFS với giải thưởng lên đến 20 NEAR

Uncategorized

Hướng dẫn tham gia sự kiện LEARN+EARN CÙNG NEAR PROTOCOL & GFS với giải thưởng lên đến 20 NEAR

Uncategorized

Thời gian diễn ra sự kiện : 25/08/2021 – 08/09/2021

Tham gia tại đây: https://gfsblockchain.com/learn-earn-cung-near-protocol.html?ref=3ftpew

Click ” Bắt Đầu”

Nếu bạn đã tài khoản rồi thì đăng nhập tài khoản vào.

Nếu bạn chưa có tài khoản thì Click vào” Register” chọn vào mục “Đăng Ký” bên gốc phải màn hình

Sau khi tạo tài khoản xong rồi thì quay lại link này: https://gfsblockchain.com/learn-earn-cung-near-protocol.html?ref=3ftpew

Đăng nhập GAMAILMẬT KHẨU mới tạo vào.

Tham gia sự kiện :

Hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản như tham gia vào group Telegram,theo dõi Fanpage, theo dõi Twitter, likechia sẻ bài viết của sự kiện trên Facebook.

Sau đó bắt đầu điền các thông tin cơ bản vô : địa chỉ ví NEARusername Telegramlink đã chia sẻ sự kiện công khai trên Facebooklink Twitter. Sau đó nhấn Next.

Cách tạo ví Near: https://www.youtube.com/watch?v=MrAeNnGWk5A&t=364s

Đáp án phần câu hỏi:

  1. Rust
  2. Okex Pool , Coinbase Pro
  3. Paras, Mintbase
  4. Metapool Near Hackathon
  5. Cả A và B đều đúng
  6. Metapool
  7. SputnikDao
  8. Ref Finance
  9. Dấu giá công khai
  10. Một NFT Marketplace đầu tiên xây dựng trên hệ sinh thái Near

Chọn “Submit” là Hoàn Thành

Chúc tất cả AE may mắn