/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng dẫn tham gia sự kiện Learn about The Sandbox & Take a Short Quiz to Earn $SAND với tổng phần thưởng là 579.900 token SAND - HiddenGem Team

Hướng dẫn tham gia sự kiện Learn about The Sandbox & Take a Short Quiz to Earn $SAND với tổng phần thưởng là 579.900 token SAND

Uncategorized

Hướng dẫn tham gia sự kiện Learn about The Sandbox & Take a Short Quiz to Earn $SAND với tổng phần thưởng là 579.900 token SAND

Uncategorized

Hướng dẫn tham gia sự kiện Learn about The Sandbox & Take a Short Quiz to Earn $SAND với tổng phần thưởng là 579.900 token SAND

Uncategorized

Sự kiện diễn ra : 06/09/2021 – 06/10/2021

Phần thưởng :

* 579.900 mã thông báo SAND được phân chia cho 57.990 may mắn,  mỗi người nhận được 10 token SAND với điều kiện đã hoàn thành tất cả các yêu cầu và trả lời đúng các câu hỏi.

Điều kiện để nhận thưởng như sau:

1. Đăng kí và hoàn thành KYC trên sàn Binance

– Link đăng ký: https://accounts.binance.com/vi/register?ref

– Video hướng dẫn đăng ký và KYC sàn Binance: https://www.youtube.com/watch?v=wguAvASMB1g

2. Đăng ký CoinMarketCap tài khoản.

– Link sàn CoinMarketCap: https://coinmarketcap.com/

3. Vô ” Form” và hoàn thành các câu hỏi sau:

https://coinmarketcap.jotform.com/212482625345960

–  Chọn “Start” và làm các bước tiếp theo 

–  Đánh vào ô vuông và bắt đầu :

 

Bước 3: Điền Gmail của bạn để tạo CoinMarketCap tài khoản vào:

Bước 4: Điền ID tài khoản Binance mà bạn đã đăng kýKYC thành công

 

 

Phần này bạn vô: https://coinmarketcap.com/currencies/the-sandbox/

Chọn vào dấu * để theo dõi SAND

Sau đó vào phần “Watchlist”   rồi bạn nhìn xuống bên tay phải chọn vào bấm vào phần “ Share “. Sau đó bấm vào ” Copy

Sau đó bạn được “Dán” vào đây:

 

Cuối cùng: Tích vào ô vuông và bấm ” Submit Form ” là HoànThành