/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng Dẫn Tham Gia Sự Kiện Learn About Crust Network & Take A Short Quiz To Earn $CRU X CoinmarketCap - HiddenGem Team

Hướng Dẫn Tham Gia Sự Kiện Learn About Crust Network & Take A Short Quiz To Earn $CRU X CoinmarketCap

News

Hướng Dẫn Tham Gia Sự Kiện Learn About Crust Network & Take A Short Quiz To Earn $CRU X CoinmarketCap

News

Hướng Dẫn Tham Gia Sự Kiện Learn About Crust Network & Take A Short Quiz To Earn $CRU X CoinmarketCap

News

Sự kiện diễn ra : 02/09/2021 – 02/10/2021

Phần thưởng :

$60.000  tương đương (1,150 token CRU ) được phân chia cho những user may mắn,  mỗi user may mắn sẽ nhận được từ 0,1- 0,5 CRU + 50 diamonds với điều kiện đã hoàn thành tất cả các bước và trả lời đúng các câu hỏi.

* Danh sách trúng thưởng sẽ được random ngẫu nhiên.

* Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 2 tuần sau khi event kết thúc.

Điều kiện để nhận thưởng như sau:

1. Tài khoản sàn Binance đã đăng kí KYC thành công ( nếu chưa tài khoản Binance thì đăng kí link phía dướixem video hướng dẫn cụ thể)

– Đăng ký sàn Binance tại link sau

– Video hướng dẫn Đăng ký và KYC sàn Binance tại link sau

2. Tài khoản CoinMarketCap.( nếu chưa có tài khoản CoinMarKetCap thì vào link phía dưới để vào tạo tài khoản CoinMarKetCap)

– Link sàn CoinMarketCap tại link sau

3. Vô ”Form và hoàn thành các câu hỏi sau tại link sau

Đáp án các câu hỏi có trong từng hình nha anh em!

3.1. Chọn “START” và thực hiện các bước tiếp theo: 

3.2. Đánh vào “ô vuông” và chọn ” NEXT “

3.3. Điền “GMAIL” mà bạn đã đăng ký tài khoản CoinMarketCap

3.4. Điền ID tài khoản Binance mà bạn đã đăng ký và KYC thành công

3.5. Bước này yêu cầu địa chỉ trên ví Crust Wallet, anh em chưa có ví có thể tải & đăng ký tại link sau

3.6. Anh em vào link sau

Xem video số 3 làm theo hướng dẫn và dán địa chỉ CID của anh vào

3.7. Vào CoinMarKetCap tại link sau

Chọn vào dấu * để theo dõi CRU

3.8. Sau đó vào phần “Watchlist”  rồi bạn nhìn xuống bên tay phải chọn vào phần “Share ”. Sau đó nhấn vào “Copy” 

3.9. “Copy” xong và dán vào đây: 

Cuối cùng: Tích hợp vào “ô vuông” và nhấn ” Gửi biểu mẫu  ” là  HoànThành

Chúc các anh em may mắn!

Theo dõi Crust Network tại các nhóm dưới đây:

Crust Official Website:https://crust.network/
Crust WIKI:https://wiki.crust.network/docs/en/gettingStarted
Crust Official Twitter: https://twitter.com/CrustNetwork
Crust Network Telegram Group:https://t.me/CrustNetwork
Crust Official Discord:https://discord.gg/jmscTBjEPY