/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng dẫn tham gia sự kiện airdrop Huobi Wallet X Polywhale ! - HiddenGem Team

Hướng dẫn tham gia sự kiện airdrop Huobi Wallet X Polywhale !

Uncategorized

Hướng dẫn tham gia sự kiện airdrop Huobi Wallet X Polywhale !

Uncategorized

Hướng dẫn tham gia sự kiện airdrop Huobi Wallet X Polywhale !

Uncategorized

 

Để chào mừng sự ra mắt của PolyWhale trên Huobi Wallet, chúng tôi đang hợp tác với PolyWhale cho một sự kiện đặc biệt. Hiện có $ 20.000 KRILL là phần thưởng!

Thời gian sự kiện:  09/08 – 15/08/2021

Các bước tham gia sự kiện như sau :

1. Bạn cần có địa chỉ ví Houbi ( nếu chưa có ví Houbi hãy tải ví tại đâyTải xuống )

2. Bạn cần có 1 địa chỉ ví Polygon trên Metamask

3. Cick https://polywhale.finance/ xong connet (kết nối) ví “METAMASK” và chọn vào mục “OCEAN”

 

4 . Add thanh khoản cặp KRILL- USDC ( tối thiểu $30 )

5. Chọn vào mục ” Tank” để add thanh khoản thêm bất cứ cặp nào mà bạn muốn ( tối thiểu $30/1 cặp thanh khoản)

*Quy tắc sự kiện: 

1.Tất cả người dùng đều có thể tham gia sự kiện này nhưng mỗi thiết bị sẽ chỉ được tính một lần, bất kỳ gian lận nào sẽ bị loại.

2. Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả người dùng đã thêm thanh khoản với tối thiểu $ 30 cho 1 cặp thanh khoản sẻ chia phần thưởng $ 5,000 KRILL

3.Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả người dùng đã đặt cược vào ít một cặp thanh khoản tối thiểu là $ 30 có thể chia sẻ phần thưởng $ 1.500 KRILL. Tham gia vào 10 cặp thanh khoản để chia sẻ tổng số $15.000 KRILL! Các cặp thanh khoản tham gia sự kiện bao gồm: WMATIC, WBTC, WETH, QICK, USDT, USDC, AAVE, LINK, DAI, SUSHI.

4. Việc xác định giá trị đặt cược dựa trên giá tiền tệ tương ứng vào ngày 15 tháng 8. Nếu bạn hủy đặt cược trước khi sự kiện kết thúc, bạn sẽ mất tư cách tham gia sự kiện.

5. Phần thưởng sẽ được phân phối đến địa chỉ ví Polygon mà bạn đã tạo hoặc nhập vào Ví Huobi trong vòng 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

*Về PolyWhale

Polywhale_Finance là nền tảng tổng hợp yield farming dựa trên Polygon đầu tiên đang nhắm mục tiêu tạo ra hệ sinh thái yield farming lành mạnh , tất cả đều được cung cấp bởi mã thông báo gốc $ KRILL của nó.