/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng dẫn tham gia sự kiện Airdrop Thetan Arena X CoinMarKetCap X Binance Smart Chain - HiddenGem Team

Hướng dẫn tham gia sự kiện Airdrop Thetan Arena X CoinMarKetCap X Binance Smart Chain

Uncategorized

Hướng dẫn tham gia sự kiện Airdrop Thetan Arena X CoinMarKetCap X Binance Smart Chain

Uncategorized

Hướng dẫn tham gia sự kiện Airdrop Thetan Arena X CoinMarKetCap X Binance Smart Chain

Uncategorized

1. Sự kiện diễn ra: 20/09/2021 – 01/10/2021

2. Phần thưởng:  10.000 token THG dành cho 5.000 AE may mắn

3. Điều kiện để tham gia :

3.1. Cần có 1 tài khoản Coinmarketcap

3.2. Tạo tài khoản Coinmarketcap tại link sau.

4. Tham gia sự kiện tại link sau.

4.1. Chọn vào phần ” Join this Airdrop” và hoàn thành các bước theo yêu cầu:

4.2. Hoàn thành các nhiệm vụ và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu:

4.3. Cách tạo ví Metamask tại link sau.

4.4. Sau khi theo dõi và điền xong các bước thì AE bấm vào “Join Airdrop” là hoàn thành.

Chúc tất cả các AE may mắn

Theo dõi về Thetan Arena ở các kênh sau:

Tham gia nhóm telegram của Thetan Arena: https://t.me/thetanarena 

Tham gia kênh telegram của Thetan Arena: https://t.me/thetanarenanews 

Theo dõi trang Facebook của Thetan Arena: https://facebook.com/thetanarena

Theo dõi Thetan Arena LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/75593714     

Theo dõi tài khoản Twitter của Thetan Arena: https://twitter.com/thetanarena