/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng Dẫn Tham Gia Sự Kiện Airdrop Take our Sakura Defi Mini Quiz 6000 USDT Prize Pool - HiddenGem Team

Hướng Dẫn Tham Gia Sự Kiện Airdrop Take our Sakura Defi Mini Quiz 6000 USDT Prize Pool

Uncategorized

Hướng Dẫn Tham Gia Sự Kiện Airdrop Take our Sakura Defi Mini Quiz 6000 USDT Prize Pool

Uncategorized

Hướng Dẫn Tham Gia Sự Kiện Airdrop Take our Sakura Defi Mini Quiz 6000 USDT Prize Pool

Uncategorized

Thời gian diễn ra sự kiện : 19/08/2021 – 27/08/2021

Điều kiện để tham gia sự kiện :

  1. Tài khoản sàn Huobi ( KYC trước ngày 27/08/2021)
  2. Theo dõi Twitter tài khoản của Huobi tại đây: https://twitter.com/HuobiGlobal
  3. Thích, RT & TAG 3 người bạn trên https://twitter.com/HuobiGlobal/status/1428590116109357060
  4. Hoàn thành bài kiểm tra: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWghliV6ONkMGOZG18WYC1OKnh4GlLHefzUPhafWYWWUwBMw/viewform

Điền Usename Twitter của bạn. vd: @Super

Điền UID trong tài khoản Huobi của bạn.

Xong bấm ” GỬI” là Hoàn Thành .