/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng dẫn tham gia sự kiện Airdrop Step Hero X CMC với phần thưởng lên đến 8.000 HERO - HiddenGem Team

Hướng dẫn tham gia sự kiện Airdrop Step Hero X CMC với phần thưởng lên đến 8.000 HERO

Uncategorized

Hướng dẫn tham gia sự kiện Airdrop Step Hero X CMC với phần thưởng lên đến 8.000 HERO

Uncategorized

Hướng dẫn tham gia sự kiện Airdrop Step Hero X CMC với phần thưởng lên đến 8.000 HERO

Uncategorized

Sự kiện diễn ra từ: 02/09/2021 – 13/09/2021.

Phần thưởng :

500 người chiến thắng ngẫu nhiên hàng đầu đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ bắt buộc sẽ nhận được:

  • Giải nhất: 1500 $ HERO token (1 người chiến thắng)
  • Giải 2: 1000 $ HERO token (1 người chiến thắng)
  • Giải 3 530 $ HERO token (1 người chiến thắng)
  • Giải 4 – 500: 10 $ HERO token cho mỗi người chiến thắng (497 người chiến thắng)
  • Lưu ý: 500 người thắng cuộc sẽ được chọn ngẫu nhiên. Chúng tôi sẽ kiểm tra cẩn thận xem người tham gia có đang giữ 2 $ HERO token hay không cho đến ngày phân phối.

Điều kiện để nhận thưởng:

Giữ ít nhất 2 $ HERO token cho đến ngày phân phối. Bạn có thể mua mã thông báo $ HERO tại một trong các sàn giao dịch sau:

Điều kiện để tham gia :

– Cần có 1 tài khoản Coinmarketcap

– Tạo tài khoản Coinmarketcap tại đây: https://coinmarketcap.com/

Tham gia sự kiện tại đây:https://coinmarketcap.com/currencies/step-hero/airdrop/

Chọn vào phần: Tham gia Airdrop và hoàn thành các bước bên dưới:

Hoàn thành các bước bên dưới:

1 – Thêm Step Hero làm Danh sách theo dõi trên CoinMarketCap: https://coinmarketcap.com/currencies/step-hero/

2 – Theo dõi Step Hero Twitter: https://twitter.com/StepHeroNFTs

3 – Tham gia nhóm Step Hero Telegram: https://t.me/stephero_chat

4 – Tham gia nhóm Step Hero Telegram: https://t.me/stephero_ann

5 – Tham gia Discord Step Hero: https://discord.gg/A5guPpQcdu

6 – Theo dõi Facebook Step Hero: https://www.facebook.com/StepHeroNFTs

7 – Tweet lại bài đăng trên:https:twitter.com/StepHeroNFTs/status/1432930848991367172, hãy nhớ gắn thẻ thêm 3 người bạn, like, comment và #HEROMarketplace#StepHeroNFT#CoinMarketCap

8 – Theo dõi Youtube Step Hero: https://www.youtube.com/channel/UCbpnFeAJ4Kv0iZNV6FLVDLA

Sau đó điền lại tất cả thông tin bên dưới:

Cách tạo ví Metamask: https://www.youtube.com/watch?v=TrAkGB4wBgw

Bấm “ Tham gia Airdrop ” là Hoàn Thành