/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng dẫn tham gia sự kiện airdrop DeFi11 x CoinMarketCap - HiddenGem Team

Hướng dẫn tham gia sự kiện airdrop DeFi11 x CoinMarketCap

Uncategorized

Hướng dẫn tham gia sự kiện airdrop DeFi11 x CoinMarketCap

Uncategorized

Hướng dẫn tham gia sự kiện airdrop DeFi11 x CoinMarketCap

Uncategorized

Sự kiện sẽ diễn ra trong 6 ngày từ 09/08/2021 – 14/08/2021 với tổng 35,000 token D11 dành cho 1,000 người chiến thắng.

Các bước để tham gia sự kiện hấp dẫn này:

1 – Thêm DeFi11 (D11) vào danh sách theo dõi CoinMarketCap của bạn: https://coinmarketcap.com/currencies/defi11/
2 – Theo dõi DeFi11 trên Twitter: https://twitter.com/defi_11
3 – Tham gia nhóm Telegram DeFi11: https://t.me/defi_11
4 – Tham gia kênh thông báo của DeFi11: https://t.me/defi11anosystemments
5 – Theo dõi DeFi11 trên Medium: https://medium.com/defi11
6 – Like & Retweet tin nhắn đã ghim:

Kết quả sẽ được thông báo trên tài khoản twitter của DeFi11: https://twitter.com/defi_11
Đồng coin D11 sẽ được cung cấp trong Ví ứng dụng DeFi11 của những người chiến thắng sau khi kết thúc sự kiện 1 tuần.