/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng dẫn tham gia IDO AURORA trên Bocachica chi tiết - HiddenGem Team

Hướng dẫn tham gia IDO AURORA trên Bocachica chi tiết

News

Hướng dẫn tham gia IDO AURORA trên Bocachica chi tiết

News

Hướng dẫn tham gia IDO AURORA trên Bocachica chi tiết

News

Thông tin cơ bản:

  • Ngày: 11 tháng 11 năm 2021
  • Số tiền: 300,000 $ AURORA
  • Giá: $ 1
  • Token được chấp nhận: NEAR
  • Việc bán BocaChica sẽ diễn ra trên NEAR với giá của token trị giá $ 1 của NEAR tại thời điểm bán. Chương trình giảm giá dành cho những người dùng stake ít nhất 50 NEAR. Số lượng mua cho một người dùng dao động từ $ 50 đến $ 250. Nền tảng này đang hoạt động trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

Hướng dẫn các bước:

Bước 1. Stake tối thiểu 50 Near trên : NEAR Wallet trước 19h00 ngày 08/11/2021, phải stake tới khi sự kiện IDO diễn ra, các bạn stake ở validator nào cũng được.

Bước 2. Chuẩn bị sẵn 50-250 $ (bằng Near) trên ví Near

 Bước 3. Truy cập vào BocaChica Mars vào 20h00 ngày 11/11/2021 ( vào sớm một chút tránh mạng lag ) và mua Aurora.

Bước 4. Hình thức bán: FCFS – ai đến trước mua trước, mỗi người mua 50-250$ thanh toán bằng Near.

Thông tin tổng quan: https://hiddengemteam.com/huong-dan-tham-gia-ido-aurora-mot-trong-tu-tru-cua-near/