/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
HƯỚNG DẪN THAM GIA IDO AURORA - một trong tứ trụ của NEAR - HiddenGem Team

HƯỚNG DẪN THAM GIA IDO AURORA – một trong tứ trụ của NEAR

News

HƯỚNG DẪN THAM GIA IDO AURORA – một trong tứ trụ của NEAR

News

HƯỚNG DẪN THAM GIA IDO AURORA – một trong tứ trụ của NEAR

News

Tổng quan

Theo bài viết của C98: “Aurora EVM, hay máy ảo Ethereum Aurora, là một ứng dụng hoạt động trên NEAR Protocol nhằm cung cấp giải pháp mở rộng cho các dApps trên Ethereum lên NEAR. Máy ảo Aurora là Smart Contract trên NEAR Protocol, cung cấp giải pháp tương tự giải pháp Layer 2 cho Ethereum 1.0, giúp các dApps trên Ethereum có khả năng mở rộng cao hơn.

Aurora EVM có hai thành phần chính:

 • Aurora Engine: Cho phép triển khai các hợp đồng thông minh bằng các ngôn ngữ lập trình Solidity và Vyper.
 • Aurora Bridge: Là ứng dụng cầu nối được xây dựng dựa trên Rainbow Bridge, cho phép các token trên Ethereum có thể được chuyển sang NEAR để tạo pool, giao dịch và sử dụng.

Aurora EVM hướng tới sự tương thích tuyệt đối với các công cụ phát triển trên Ethereum 1.0, bao gồm Truffle và Hardhat.

Theo cách giải thích dễ hiểu, Aurora EVM là công cụ giúp các nhà phát triển có thể sao chép, mở rộng các dApps từ Ethereum sang NEAR. Điều này có nghĩa rằng các dApps trên Ethereum đều có thể được fork hoặc được đội ngũ dự án mở rộng sang NEAR Protocol vô cùng dễ dàng.”

Thông tin về Token

 • Token Name: Aurora
 • Ticker: AURORA
 • Blockchain: Near Protocol
 • Token Standard: Updating…
 • Contract: 0xAaAAAA20D9E0e2461697782ef11675f668207961
 • Token Type: Governance
 • Total Supply: 1,000,000,000 AURORA

 • 20% (200 triệu), mở khóa, giữ lại – Kho bạc cộng đồng.
 • 16% (160 triệu), khóa, chuyển nhượng – Aurora Labs ưu đãi dài hạn. Các token cũng có thể phải tuân theo chương trình đánh giá được xác định bởi Aurora Labs.
 • 9% (90 triệu), đã khóa, đã chuyển – Các nhà đầu tư vòng riêng của Aurora Labs. Các token này phải tuân theo kế hoạch mở khóa.
 • 3% (30 triệu), được mở khóa, chuyển giao – được phân bổ cho Aurora Labs để được phân phối cho hệ sinh thái NEAR trong ba năm tới. Các token này phải được phân phối tuyến tính đồng đều cho những người ủy quyền của trình xác thực Aurora. Trình xác thực Aurora nên chuyển sang sơ đồ hoạt động sau: phí phải bằng 30%, với 10% được đốt và 20% được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của Cầu vồng và Aurora RPC.
 • 2% (20 triệu), đã khóa, đã chuyển – những người đóng góp cho Aurora sớm. Phân bổ phải được cung cấp bởi NEAR Foundation. Các token này phải tuân theo kế hoạch mở khóa. NEAR Foundation có thể triển khai kế hoạch vesting cho các token này.
 • 1% (10 triệu), được mở khóa, chuyển giao – được phân bổ cho Aurora Labs để được sử dụng làm ưu đãi cho các cố vấn dự án
 • 1% (10 triệu), được mở khóa, chuyển giao – được phân bổ cho Aurora Labs để sử dụng cho việc khởi động hệ sinh thái Aurora. Các token này nên được sử dụng cho IDO (bán công khai thông qua một hoặc nhiều DEX), triển khai các nhóm trên AMM (được khớp với quỹ của chính Aurora Labs bằng đồng tiền ổn định hoặc token NEAR), tạo thị trường, quan hệ đối tác ban đầu và các hoạt động khác được xác định bởi Phòng thí nghiệm Aurora. Các thông số IDO phải được DAO chấp thuận.
 • 48% (480 triệu), được mở khóa, được lưu giữ – được giữ trên số dư DAO cho các dự án trong tương lai.

Hướng dẫn đăng kí IDO

Việc bán sẽ diễn ra trong ba giai đoạn với số lượng ngày càng tăng của các token $ AURORA có sẵn để bán. Ba nền tảng được chọn (SmartPad, BocaChica, Skyward) nằm trên chuỗi khối NEAR để phát triển hệ sinh thái của nó. Tất cả các token chỉ được phân phối cho người dùng tại TGE, sẽ diễn ra một ngày sau đợt bán Skyward. Không có token nào sẽ bị khóa.

Quy trình IDO

Thông tin cơ bản

 • Tổng số tiền bán: 1.000.000 $ AURORA
 • Nền tảng để bán:
  SmartPad (AURORA);
  BocaChica (NEAR);
  Skyward (NEAR).
 • TGE: Ngày 18 tháng 11, 13:00 giờ UTC

Lịch bán

Tất cả các đợt bán hàng bắt đầu lúc 13:00 UTC.

Bán trên SmartPad

 • Ngày: 4 tháng 11 năm 2021
 • Số tiền: 50.000 $ AURORA
 • Giá: $ 1
 • Token được chấp nhận: ETH
 • Việc bán SmartPad sẽ diễn ra trên Aurora với giá của token ETH trị giá 1 đô la tại thời điểm bán. Việc bán được mở cho tất cả mọi người. Kích thước của séc cho một người dùng dao động từ $ 50 đến $ 200. Nền tảng này đang hoạt động trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

Bán trên BocaChica

 • Ngày: 11 tháng 11 năm 2021
 • Số tiền: 300,000 $ AURORA
 • Giá: $ 1
 • Token được chấp nhận: NEAR
 • Việc bán BocaChica sẽ diễn ra trên NEAR với giá của token trị giá $ 1 của NEAR tại thời điểm bán. Chương trình giảm giá dành cho những người dùng stake ít nhất 50 NEAR. Số lượng mua cho một người dùng dao động từ $ 50 đến $ 250. Nền tảng này đang hoạt động trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

Bán trên Skyward

 • Ngày: 17 tháng 11 năm 2021
 • Số tiền: 650.000 $ fAURORA
 • Giá: không cố định
 • Token được chấp nhận: NEAR
 • Bán Skyward sẽ xảy ra trên chuỗi khối NEAR. Chương trình bán trên Skyward sẽ mở trong 12 giờ. Do các chi tiết cụ thể của nền tảng Skyward (phân phối mã thông báo liên tục), trong quá trình bán hàng, chúng tôi sẽ bán fAURORA – token AURORA trong tương lai sẽ được tự động hoán đổi thành token AURORA tại TGE.

fAURORA là một token không thể chuyển nhượng, vì vậy khi người dùng nhận được nó trong đợt bán Skyward, họ sẽ không thể làm gì với nó cho đến khi nó được đổi thành AURORA.

Hoạt động sau bán hàng

Tất cả các thủ tục thu thập được của việc bán AURORA sẽ được đưa vào các nhóm thanh khoản. Aurora Labs sẽ khám phá các cơ hội để khuyến khích các nhóm.

Do bản chất của blockchain và những thay đổi liên tục về giá, hàng đợi giao dịch, v.v., kịch bản được triển khai thực tế có thể có những thay đổi nhỏ.

Nguồn:

https://aurora.dev/blog/aurora-dao-approves-usdaurora-ido

https://aurora.dev/blog/auroradao-approves-aurora-token