/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng dẫn tham gia Airdrop dự án Braintrust vừa list trên sán CoinBase - HiddenGem Team

Hướng dẫn tham gia Airdrop dự án Braintrust vừa list trên sán CoinBase

Uncategorized

Hướng dẫn tham gia Airdrop dự án Braintrust vừa list trên sán CoinBase

Uncategorized

Hướng dẫn tham gia Airdrop dự án Braintrust vừa list trên sán CoinBase

Uncategorized

1.Sự kiện diễn ra : 15/09/2021 – 30/09/2021

2.Phần thưởng :

* 20.000 token BTRST ( tương đương khoảng $ 400.000 USD) chia cho 537 user may mắn với điều kiện hoàn thành tát cả các bước theo yêu cầu của chương trình.

3. Vào link sau

3.1.

Điền họ & tên

Điền “GMAIL” của anh em vào

Tích vô các ô bên dưới và “Enter”

Sau đó vào “GMAIL” của anh em lấy mã code, copydán vào bước tiếp theo.

 

3.2. Hoàn thành theo dõi , tweet & tham gia các nhóm của BTRST

Đáp án có trong từng hình.

Video về dự án anh em xem khoản 20p là xong nhé.

 

 

 

 

Chúc các anh em may mắn.