/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng dẫn tham gia Airdrop Automata Network x CoinMarKetCap - HiddenGem Team

Hướng dẫn tham gia Airdrop Automata Network x CoinMarKetCap

Uncategorized

Hướng dẫn tham gia Airdrop Automata Network x CoinMarKetCap

Uncategorized

Hướng dẫn tham gia Airdrop Automata Network x CoinMarKetCap

Uncategorized

Automata Network là một giao thức trung gian cung cấp một dịch vụ nhập và xuất các giao dịch theo một thứ tự xác định, từ đó giảm thiểu tác động của MEV gây ra bằng cách sắp xếp cách tương tác của các giao dịch trong mempool

1. Sự kiện diễn ra: 01/11/2021 – 20/11/2021

2. Phần thưởng:

 • 50.000 token ATA dành cho 1.000 người may mắn

3. Điều kiện để tham gia :

 • Cần có 1 tài khoản Coinmarketcap.
 • Tạo tài khoản Coinmarketcap tại đây.

– Chọn vào ô bên dưới và tạo tài khoản: 

4. Tham gia sự kiện tại đây.

 • Chọn vào phần ” Tham gia Airdrop này ” và hoàn thành các bước theo yêu cầu:

 • Hoàn thành các nhiệm vụ và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu:
 1. Thêm ATA vào danh sách theo dõi CoinMarketCap của bạn: https://coinmarketcap.com/currencies/automata-network/
 2. Theo dõi Twitter: https://twitter.com/automatanetwork
 3. Like, retweet và tag 3 người bạn bằng hashtag #AutomataMainnet với bài đăng được ghim trên tài khoản Twitter của chúng tôi: https://twitter.com/AutomataNetwork/status/1455153839317741576
 4.  Telegram chat : https://t.me/ata_network
 5.  Channel Telegram: https://xata.to/announcement

 • Sau hoàn thành xong chọn vào ” Tham gia Airdrop ” 

Chúc tất cả các anh em may mắn

Theo dõi thêm thông tin về dự án qua các kênh sau:

Website: https://www.ata.network/

Twitter: https://twitter.com/automatanetwork

Telegram: https://t.me/ata_network