/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng dẫn tham gia airdrop Artify X CoinMarketCap - HiddenGem Team

Hướng dẫn tham gia airdrop Artify X CoinMarketCap

Uncategorized

Hướng dẫn tham gia airdrop Artify X CoinMarketCap

Uncategorized

Hướng dẫn tham gia airdrop Artify X CoinMarketCap

Uncategorized

Sự kiện diễn ra từ 10/08/2021 – 15/08/2021 với tổng 1,000,000 token ART sẽ dành cho 2000 người chiến thắng.

Các bước tham gia:

1 – Thêm ART vào danh sách theo dõi CoinMarketCap của bạn: https://coinmarketcap.com/currencies/artify/
2 – Theo dõi Twitter của Artify: https://twitter.com/ArtifyNFT
3 – Tham gia nhóm Telegram của Artify: https://t.me/artifycommunity
4 – Tham gia kênh thông báo của Artify: https://t.me/artifyannounments
5 – Like, tweet lại tin nhắn đã ghim và tag 3 người bạn
6 – Theo dõi và clap trên Medium: https://medium.com/@artify
7 – Theo dõi Instagram của Artify- https://www.instagram.com/artifynft/
8 – Theo dõi danh sách người chiến thắng trên twitter chính thức của Artify 7 ngày sau khi cuộc thi kết thúc

Chúc các bạn may mắn.