/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng dẫn tham gi sự kiện Bit.Country X Coinmarketcap với phần thưởng lên đến $25.000 USD - HiddenGem Team

Hướng dẫn tham gi sự kiện Bit.Country X Coinmarketcap với phần thưởng lên đến $25.000 USD

Uncategorized

Hướng dẫn tham gi sự kiện Bit.Country X Coinmarketcap với phần thưởng lên đến $25.000 USD

Uncategorized

Hướng dẫn tham gi sự kiện Bit.Country X Coinmarketcap với phần thưởng lên đến $25.000 USD

Uncategorized

Sự kiện diễn ra từ: 31/08/2021 – 10/09/2021.

Phần thưởng : 108.696 NUUM dành cho 2.000 may mắn

Điều kiện để tham gia :

– Cần có 1 tài khoản Coinmarketcap

– Tạo tài khoản Coinmarketcap tại đây: https://coinmarketcap.com/

Tham gia sự kiện tại đây:https://coinmarketcap.com/currencies/bitcountry/airdrop/

Chọn vào phần: Tham gia Airdrop này và hoàn thành các bước bên dưới:

* Hoàn thành các bước bên dưới:

1 – Thêm $ NUUM vào danh sách theo dõi CoinMarketCap của bạn: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcountry/

2 – Theo dõi Twitter của chúng tôi – Bit.Country Twitter: https://twitter.com/BitDotCountry 

– Metaverse.Network Twitter: https://twitter.com/MetaverseNW

3 – Tham gia kênh Discord chính thức: https://discord.com/invite/PaMAXZZ59N

4 – Tham gia Telegram chính thức: https://t.me/BitCountryOfficialTG

5 – Đăng ký Quyền truy cập sớm: https://bit.country/#request-access

6 – Retweet và Tag: Retweet [ https://twitter.com/BitDotCountry/status/1428581840126840837?s=20 ] bằng một tin nhắn và gắn thẻ Năm người bạn trên Twitter của bạn.

* Sau đó điền lại tất cả thông tin bên dưới:

Cách tạo ví Metamask: https://www.youtube.com/watch?v=TrAkGB4wBgw

Bấm “ Tham gia Airdrop ” là Hoàn Thành

Chi tiết về Airdrop:

Người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 20 tháng 9 năm 2021. Chúng tôi sẽ liên hệ với những người chiến thắng để biết thông tin chi tiết về việc phân phối. Chúng tôi cũng sẽ thông báo về những người chiến thắng trên các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi. Các mục và bot trùng lặp sẽ bị hệ thống của chúng tôi loại