/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng dẫn tạo ví DOT tại polkadot{.js} - HiddenGem Team

Hướng dẫn tạo ví DOT tại polkadot{.js}

Uncategorized

Hướng dẫn tạo ví DOT tại polkadot{.js}

Uncategorized

Hướng dẫn tạo ví DOT tại polkadot{.js}

Uncategorized

Các bước tạo ví DOT thông qua extension Polkadot{.js}

Các bước thực hiện việc tạo ví DOT theo các bước sau:

 • Bước 1: Cài đặt extension Polkadot{.js} trên trình duyệt tại đây , sau đó nhấn chọn Thêm vào Chrome

 • Bước 2: Tạo ví DOT:
   • Chọn biểu tượng ví DOT
   • Nhấn “Understood, let me continue”

    • Nhấn chọn dấu +

    • Một chuỗi 12 ký tự xuất hiện, bạn lưu ý lưu giữ chúng thật cẩn thận – Tick ” I have saved my mnumonic seed safety” – nhấn chọn Next step.

    • Phần Network bạn giữ nguyên – Đặt tên tài khoản và mật khẩu – Nhấn chọn “Add  the account with…”

Vậy là việc tạo ví đã hoàn tất. Giao diện của ví và địa chỉ ví sẽ được hiện thị như sau:

Các bạn lưu ý, bạn có thể có chọn nhiều chain khác nhau trên polkadot{.js} như: Polkadot Chain, Kusama Chain, Centrifuge Chain,… Bạn lưu ý chọn đúng chuỗi (chain) mình cần trước khi sử dụng (coppy) địa chỉ đó.