More

  Hướng dẫn tạo ví DOT tại polkadot{.js}

  Các bước tạo ví DOT thông qua extension Polkadot{.js}

  Các bước thực hiện việc tạo ví DOT theo các bước sau:

  • Bước 1: Cài đặt extension Polkadot{.js} trên trình duyệt tại đây , sau đó nhấn chọn Thêm vào Chrome

  • Bước 2: Tạo ví DOT:
    • Chọn biểu tượng ví DOT
    • Nhấn “Understood, let me continue”

     • Nhấn chọn dấu +

     • Một chuỗi 12 ký tự xuất hiện, bạn lưu ý lưu giữ chúng thật cẩn thận – Tick ” I have saved my mnumonic seed safety” – nhấn chọn Next step.

     • Phần Network bạn giữ nguyên – Đặt tên tài khoản và mật khẩu – Nhấn chọn “Add  the account with…”

  Vậy là việc tạo ví đã hoàn tất. Giao diện của ví và địa chỉ ví sẽ được hiện thị như sau:

  Các bạn lưu ý, bạn có thể có chọn nhiều chain khác nhau trên polkadot{.js} như: Polkadot Chain, Kusama Chain, Centrifuge Chain,… Bạn lưu ý chọn đúng chuỗi (chain) mình cần trước khi sử dụng (coppy) địa chỉ đó.

  Stay in the Loop

  Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  You might also like...

  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x