/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng dẫn nhận airdrop CORGI trên COINMARKETCAP - HiddenGem Team

Hướng dẫn nhận airdrop CORGI trên COINMARKETCAP

Uncategorized

Hướng dẫn nhận airdrop CORGI trên COINMARKETCAP

Uncategorized

Hướng dẫn nhận airdrop CORGI trên COINMARKETCAP

Uncategorized

Trong 7 ngày bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 2021, CoinMarketCap sẽ tổ chức sự kiện Airdrop trên nền tảng của họ để quảng bá cho Corgidoge Airdrop. Hợn 10,000 token CORGI sẽ được gửi đến 2.000 người tham gia may mắn và việc tham gia rất đơn giản.

Bất kỳ ai cũng có thể tham gia bằng cách làm theo các hướng dẫn sau:

Điều khoản của Cuộc thi: Corgidoge hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lựa chọn và gửi Token cho những người chiến thắng cho sự kiện này. Việc không tuân thủ các hướng dẫn được nêu trong bài viết này sẽ làm người tham gia mất cơ hội trúng giải. Corgidoge có quyền ngừng cung cấp trong trường hợp bất khả kháng hoặc các trường hợp vô hiệu hóa không lường trước được gây tổn hại đến token CORGI. CORGI sẽ không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp bất ngờ buộc phải dừng sự kiện. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ email chính thức của họ tại contact@corgidoge.com hoặc truy cập trang web của họ tại corgidoge.com.