/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
HƯỚNG DẪN NHẬN $75.000 RACA AIRDROP - HiddenGem Team

HƯỚNG DẪN NHẬN $75.000 RACA AIRDROP

Uncategorized

HƯỚNG DẪN NHẬN $75.000 RACA AIRDROP

Uncategorized

HƯỚNG DẪN NHẬN $75.000 RACA AIRDROP

Uncategorized

Sự kiện sẽ diễn ra từ 03/09 – 13/09/2021 với tổng số 180,000,000 token RACA dành cho 4500 người tham gia may mắn.

Cách tham gia như sau:

1 – Thêm mã Radio Caca (RACA) vào danh sách theo dõi CoinMarketCap của bạn: https://coinmarketcap.com/currencies/radio-caca/
2 – Theo dõi tài khoản Twitter chính thức của Radio Caca: https://twitter.com/RadioCacaNFT
3- Theo dõi tài khoản Twitter chính thức của USM Verse: https://twitter.com/USMverse
4 – Thích và tweet trên Radio Caca x CoinMarketCap NFT Airdrop, được ghim trên Twitter: https://twitter.com/RadioCacaNFT và gắn thẻ ít nhất 3 người bạn của bạn trong khi sử dụng thẻ bắt đầu bằng # @RadioCacaNFT #RacaArmy @USMverse
5 – Tham gia nhóm Telegram của Radio Caca: https://t.me/RadioCaca
6 – Tham gia vào Discord của Radio Caca: https://discord.gg/qzM796FrDd
7 – Tham gia chanel Telegram của Radio Caca: https://t.me/RadioCacaofficialNews
8 – Theo dõi Radio Caca trên Medium: https://radiocaca.medium.com/

Chúc các bạn may mắn ^^.