/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng dẫn IDO DBIO trên Skyward Finance - nhận token OCT - HiddenGem Team

Hướng dẫn IDO DBIO trên Skyward Finance – nhận token OCT

News

Hướng dẫn IDO DBIO trên Skyward Finance – nhận token OCT

News

Hướng dẫn IDO DBIO trên Skyward Finance – nhận token OCT

News

Octopus Network đang hỗ trợ ra appchain đầu tiên của mình với một đợt airdrop trị giá 200k $ OCT cho những người tham gia IDO của DeBio Network trên Skyward Finance.
Link tham gia IDO: DBIO token trên Skyward Finance

Hôm nay Team Hidden Gem sẽ hướng dẫn bằng cả video và bản chữ cho mọi người.

Tổng quan DeBio Network

DeBio Network là một appchain đầu tiên chạy trên Octopus Network, nhằm cung cấp dữ liệu sinh học và dịch vụ y tế, nhằm mục đích dân chủ hóa việc kiểm tra di truyền và y sinh trực tiếp đến người tiêu dùng, trao quyền cho các phòng thí nghiệm ở mọi quy mô và cung cấp dịch vụ xét nghiệm y sinh ẩn danh đầu tiên tại nhà. Với đội hình ấn tượng gồm các tiến sĩ và bác sĩ y khoa làm cố vấn, công ty khởi nghiệp công nghệ sinh học. Debio xây dựng trên Near Protocol, Octopus Network và Parity Subtrate, bên cạnh đó hợp tác với KILT Protocol (parachain trên Kusama) và Ocean Protocol.

Tokennomics:

  • Name: Decentralized Bio Network
  • Ticker: DBIO
  • Max supply: 100.000.000 DBIO
  • Initial supply: 6.500.000 DBIO

Video hướng dẫn: 

Bản hướng dẫn

Bước 1: Vào link website IDO

Bước 2: Nhấn deposit NEAR vào

Bước 3: Nhập số lượng NEAR muốn dùng để mua token DBIO

Bước 4: Khi IDO bắt đầu, theo dõi tỷ giá DBIO/NEAR để rút DBIO ở mức giá hợp lý (có thể rút DBIO, NEAR ra bất cứ lúc nào, mọi người nên có chiến thuật riêng làm sao rút DBIO “để nhận token” và NEAR “để huỷ” ở giá mà mọi người hài lòng, tránh đu đỉnh)
Theo dõi diễn biến tỷ giá ở đây.

Bước 5: Giải thích:
Mục NEAR:

  • Paid: là số token NEAR đã dùng để mua DBIO
  • Remaining: là số token NEAR còn lại

Mục DBIO:

  • Received: là số token DBIO đã mua được bằng số NEAR trả phía trên
  • Expected: là số token DBIO có thể sẽ nhận được với tỷ giá hiện tại