/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng dẫn đăng ký Umee trên Coinlist - HiddenGem Team

Hướng dẫn đăng ký Umee trên Coinlist

Airdrop

Hướng dẫn đăng ký Umee trên Coinlist

Airdrop

Hướng dẫn đăng ký Umee trên Coinlist

Airdrop

Umee là gì?

Umee là một nền tảng Lending & Borrow được xây dựng trên hệ sinh thái Cosmos. Ngoài ra, Umee là một nền tảng Cross-chain giúp người dùng có thể vay và cho vay trên nhiều blockchain khác nhau.
Umee sẽ sử dụng IBC như một giao thức Layer 0 để giao tiếp và tương tác với các blockchain khác. Umee cũng sử dụng Gravity Bridge để kết nối với hệ sinh thái Ethereum.

Hướng dẫn đăng ký

Thông tin cơ bản

Việc IEO bắt đầu vào ngày 1 tháng 12, 17:00 giờ UTC và có hai option:

Option 1

  • Nguồn cung: 300.000.000
  • Giá: $ 0,06
  • Lock và vesting: khoá cứng 2 tháng, theo sau là lịch trình vesting tuyến tính 10 tháng, với các token được phát hành vào hoặc khoảng ngày 15 tháng 2 năm 2022.

Option 2

  • Nguồn cung: 200.000.000
  • Giá: $ 0,07
  • Khóa và phát hành: khoá cứng 2 tháng, theo sau là lịch trình vesting tuyến tính 8 tháng, với các token được phát hành vào hoặc khoảng ngày 15 tháng 2 năm 2022.

Các bước đăng kí:

Bước 1: Tạo tài khoản Coinlist tại đây.

Bước 2: Xác thực danh tính bằng passport hoặc cmnd (mình khuyến khích passport).

Bước 3: Vào link này nhấn đăng ký các option bạn muốn mua

Bước 4: Trả lời các câu hỏi (lưu ý các câu hỏi có thể đảo vị trí đáp án)

Chúc mọi người may mắn!