/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng dẫn đăng ký trước Crowdloan Moonbeam - HiddenGem Team

Hướng dẫn đăng ký trước Crowdloan Moonbeam

News

Hướng dẫn đăng ký trước Crowdloan Moonbeam

News

Hướng dẫn đăng ký trước Crowdloan Moonbeam

News

Những người nắm giữ DOT có hai cách để tham gia Crowdloan Moonbeam. Họ sẽ có thể đóng góp cho crowdloan thông qua ứng dụng Moonbeam Foundation (ứng dụng này sẽ được ra mắt ngay sau khi crowdloan bắt đầu) hoặc thông qua các cuộc trao đổi. Những người dùng có kế hoạch tham gia crowdloan thông qua ứng dụng dựa trên web của Moonbeam Foundation có thể thực hiện việc đăng ký trước.

Điều đầu tiên bạn cần có ví DOT và cài đặt extension Polkadot{.js}. Nếu bạn đã có ví DOT có thể bỏ qua bước này và đi đến bước 2. Ngược lại bạn có thể xem hướng dẫn tạo ví Polkadot tại đây

Tiếp theo thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Vào link đăng ký Crowdloan của Moonbeam

Bạn vào link sau https://crowdloan.moonbeam.foundation/ . Lưu ý hãy truy cập link chính xác, bạn cần verify lại để chắc chắn mình vào đúng link của Moonbeam Foundation

Đường dẫn sẽ đưa bạn đến giao diện để đăng ký trước Moonbeam crowdloan

Bước 2: Điền email của bạn

Bạn hãy điền email để nhận thông báo từ Moonbeam và nhất Start 

Tại giao diện Chào mừng này, bạn cũng sẽ được thông báo rằng cần có khoản 0.0411 DOT làm phí giao dịch giao dịch, bạn lưu ý điều này nhé.

Bước 3: Đọc các điều khoản và điều kiện

Tick vào “đã đọc và  đồng ý” – Nhấn chọn Agree

Bước 4: Kết nối Polkadot{.js}

Nhấn chọn Connect to Polkadot{.js}

Điều này cho phép ứng dụng tìm nạp thông tin tài khoản của bạn và cũng có thể sử dụng tiện ích mở rộng Polkadot.js để ký giao dịch

Và hãy chắc chắn rằng bạn đã bật “allowed” trên polkadot{.js} cho link

Điều này cho phép ứng dụng tìm nạp thông tin tài khoản của bạn và cũng có thể sử dụng tiện ích mở rộng Polkadot.js để ký giao dịch

Bước 5: Chọn ký và gửi

Bạn kiểm tra lại địa chỉ ví lần nữa và nhấn Sign and send. Trong trường hợp địa chỉ chưa được hiện thị đúng, bạn hãy nhấn chọn Reload accounts.

Sau khi gửi giao dịch, một cửa sổ bật lên Polkadot.js sẽ xuất hiện. Tại đây, hãy thực hiện các bước sau:

Bạn kiểm tra lại những thôn tin cần thiết – Nhập mật khẩu ví và nhấn chọn Sign the transaction

Giao dịch có thể mất một phút để xử lý. Khi giao dịch thành công, một màn hình sẽ hiện ra như hình với mã băm của giao dịch đăng ký của bạn.

Chúc bạn thành công.