/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hệ sinh thái Polkadot - 13 - 19/9 - HiddenGem Team

Hệ sinh thái Polkadot – 13 – 19/9

News

Hệ sinh thái Polkadot – 13 – 19/9

News

Hệ sinh thái Polkadot – 13 – 19/9

News

Parachain Auctions Và Crowdloans

Top 5 dự án tham gia crowdloans tính đến ngày 19 tháng 8.

 • Calamari chính thức là dự án chiến thắng trong vòng parachain auction thứ 7. Tiếp theo  Calamari cho phép quản trị và chuyển token. Ngoài ra, Calamari sẽ triển khai MariPay là sản phẩm đầu tiên của mình.
 • Zenlink SlotVault DApp được tích hợp với giao thức Bifrost SALP, cung cấp cho người dùng option để release thanh khoản từ crowdloans cho Altair và Kintsugi.

Sau khi đóng góp cho hai dự án trên, người dùng sẽ nhận được các derivatives vsKSM và vsBond tương ứng (1 KSM = 1 vsKSM + 1 vsBond) và release thanh khoản của họ bị lock trong crowdloan.

Polkadot / Kusama

 • “Đổi mới trong Polkadot DeFi” để có thể nghe từ Kiltprotocol, ParityTech, Centrifuge, Interlay, Manta Network và Parallel Finance.
 • Gawin Wood đã đăng phần 2 của một loạt bài viết Polkadot XCM của mình, trong đó đề cập đến khả năng nâng cấp và lập phiên bản XCM.

Bifrost

 • SALP (Slot Auction Liquidity Protocol) mang đến cơ hội tham gia Crowdloan mà không bị lock và nhận reward khi đấu giá các dự án được hỗ trợ mà không làm mất thanh khoản DOT / KSM đã stake. Đối với các parachains đặt giá cho các vị trí, SALP thu hút nhiều người ủng hộ hơn, những người không muốn mất chi phí cơ hội, làm tăng xác suất đấu giá thành công.
 • Bifrost’s Runtime đã được cập nhật lên v0.8.5 và Sudo hiện đã được gỡ bỏ thành công.

Zenlink

 • Polkadot News rất vui khi được tham gia thử nghiệm beta kín lần thứ 2 của ZenlinkPro Dex trên mạng lưới Moonriver. Mọi thứ chạy trơn tru và giao diện rất rõ ràng và thân thiện với người dùng.

Robonomics

 • Vòng đề xuất tài trợ Robonomics thứ 2 đã bắt đầu và sẽ diễn ra cho đến đầu tháng 3 năm 2022. Chương trình tài trợ mời các đề xuất dự án về các chủ đề bao gồm hệ thống networked cyber-physical , hệ thống multi-agent, Robot-as-a-Service và các chủ đề khác.
 • Các nhà phát triển dự án đã thực hiện 2 thay đổi quan trọng trong hoạt động của parachain Robonomics. Đầu tiên bao gồm stake XRT và ra mắt các cơ chế quản trị on-chain đầu tiên.

Evanesco

 • Evanesco sẽ khởi chạy vòng mining node thứ hai của AVIS testnet. Team EVA đã quyết định vòng testnet thứ hai sẽ không đặt giới hạn trên về số lượng mining node. Thời gian ra mắt dự kiến là ngày 23/9.

Darwinia

 • Phiên bản mới của Darwinia’s Wormhole cũng bổ sung các tùy chọn test-bridge, bao gồm Pangolin <> Ropsten (mô phỏng Darwinia <> Ethereum), và test-bride sắp tới là Pangolin <> Pangoro (Mô phỏng Darwinia Crab <> Darwinia).

Astar/Shiden

 • Shiden đã triển khai các hợp đồng Solidity bằng cách sử dụng Remix, Ethereum IDE. Quản lý token SDN trên Metamask sẽ sớm khả dụng sau khi hoàn thành audit.
 • Astar Network đã công bố Astar v2.0 – trung tâm multi-chain dApp hỗ trợ Ethereum Virtual Machine, WebAssembly và nhiều blockchains layer-1.
 • CryptoMoments đang hợp tác với Astar trong bộ sưu tập NFT kỷ niệm để chào mừng sự ra mắt mainet của họ.

Edgeware

 • Bản phát hành Wako (EVM) sắp tới và các bản giảm Zien tiếp theo. Xem trang đối tác mới của họ để biết nhiều loại dự án hỗ trợ, tài trợ hoặc hợp tác với EDG.

Moonbeam / Moonriver

 • Yuser sẽ khởi chạy token và ứng dụng NFT xã hội đầu tiên trên thế giới (trên Moonriver). Sáng kiến cải tiến mới, được gọi là Yuser Network tìm cách mang lại lợi ích cho cả cộng đồng NFT và các nhà phát triển.

KILT

 • KILT hợp tác với OnFinality để cung cấp dịch vụ RPC khi ra mắt.

RMRK

 • Token RMRK đã được mint và phân phối.