/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
HAPI - Giao Thức Bảo Mật Mạng On-chain Ngăn Chặn Hacker DeFi - HiddenGem Team

HAPI – Giao Thức Bảo Mật Mạng On-chain Ngăn Chặn Hacker DeFi

News

HAPI – Giao Thức Bảo Mật Mạng On-chain Ngăn Chặn Hacker DeFi

News

HAPI – Giao Thức Bảo Mật Mạng On-chain Ngăn Chặn Hacker DeFi

News

Như chúng ta đã biết DeFi là một mảnh đất màu mỡ để các nhà đầu tư và các nhà tạo lập gia tăng tài sản của mình nhưng cũng là mảnh đất cực kỳ tiềm năng cho các hacker. Và gần đây chúng ta liên tục thấy những vụ hack DeFi lớn như: Poly Network, Compound, Vee Finance v…v HAPI được sinh ra như một vị cứu tinh của thế giới DeFi với khả năng bảo mật chống lại các hacke.

HAPI (HAPI) là gì?

HAPI ra mắt vào năm 2021, cung cấp một tập hợp các cross-chain smart contract được thiết kế để cung cấp dữ liệu thời gian thực về các khoản tiền bị đánh cắp và ví bị xâm nhập. Dữ liệu do nền tảng cung cấp được tích hợp với kiểm toán bảo mật smart contract.

HAPI giải quyết các vấn đề an ninh mạng trong không gian tài chính phi tập trung (DeFi) bằng cách sử dụng một giao thức bảo mật on-chain tạo ra những oracle không đáng tin cậy. Một tập hợp các cross-chain smart contract được đưa vào các sản phẩm DeFi cho phép nâng cao mức độ an ninh mạng.

Người sáng lập HAPI 

HAPI được tạo ra bởi một hacker có biệt danh là Dona Mara.

Rủi ro an ninh mạng xảy ra trong DeFi như thế nào ?

Trước khi nói về HAPI, chúng ta hãy xem xét cách hoạt động của hầu hết các dự án DeFi và những loại vấn đề bảo mật nào có thể phát sinh.

1. Blockchain:

Blockchain là một cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên nhiều máy tính cùng một lúc. Tất cả các máy tính này phải xác minh rằng không ai gian lận và tất cả các bản ghi trong cơ sở dữ liệu này là chính xác. Smart contract là một chương trình có thể chạy trong cơ sở dữ liệu.

 • Ví dụ 1:  0x1111 là ví của FUDI. Có thể viết một smart contract ghi 10 token HAI cho FUDI nếu FUDI có 10 ETH trong ví. Mỗi khi FUDI chạy hợp đồng này, 10 token HAI sẽ được gửi đến ví của anh ấy (miễn là có đủ số token trên smart contract). Trong trường hợp này, chương trình sẽ xác minh xem có 10 ETH trên ví của FUDI mỗi lần hay không.
 • Ví dụ 2:  0x1111 là ví của FUDI . Có thể viết một smart contract ghi có 10 token HAI cho FUDI nếu giá vàng trên sàn chứng khoán cao hơn $2000.

Tuy nhiên, smart contract có thể lấy giá vàng từ đâu ?

Đây là một trong những thách thức lớn trong việc xây dựng smart contract – chỉ có thể sử dụng dữ liệu on-chain trong quá trình triển khai smart contract (chỉ những dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu phân tán).

Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể ghi dữ liệu này vào blockchain ?

2. Oracles:

Đây là cách Oracles đã xuất hiện – các máy chủ ghi lại dữ liệu cần thiết vào blockchain. Smart contract xác định loại dữ liệu mà nó cần trong blockchain. Oracles giám sát các yêu cầu này bằng cách lấy thông tin từ thế giới bên ngoài (thường thông qua API) và ghi lại nó vào blockchain.

Tuy nhiên, đây là nơi các vấn đề bảo mật có thể phát sinh. Smart contract không biết thông tin đến từ đâu và độ tin cậy của nó.

3. Giao diện lập trình ứng dụng hoặc API:

API là một giao diện chúng ta có thể sử dụng để tương tác với các chương trình, ứng dụng hoặc thiết bị. Có thể đăng nhập vào ứng dụng khách của ngân hàng và nó sẽ hiển thị số dư của bằng cách kết nối với máy chủ của ngân hàng qua API. Cũng có thể khởi chạy ứng dụng di động của Coingecko và sử dụng API để hiển thị cho tiền điện tử. Trong trường hợp này, yêu cầu được gửi dưới dạng rất chính xác.

Người dùng khởi chạy một smart contract nó liên hệ với smart contract của Oracle và yêu cầu cấp dữ liệu. Oracles liên hệ với nơi được yêu cầu (ngân hàng, sàn giao dịch) qua API, nhận thông tin cần thiết và ghi lại vào blockchain.

Một giao thức bảo mật mạng On-chain để tạo ra các Oracles không tin cậy.

HAPI là một tập hợp các cross-chain smart contract được đưa vào các sản phẩm DeFI cho phép chúng đạt đến cấp độ bảo mật mới. Ngoài ra, hệ thống Oraclizing và DAO của HAPI cung cấp SaaS trong môi trường DeFi để ngăn chặn các nỗ lực hack.

Cơ chế hoạt động của HAPI

Data Provider là ai ?

Data Provider được chọn bởi quy trình bỏ phiếu trong HAPI. Nó phân tích và đánh dấu tất cả các địa chỉ đáng ngờ. Data Provider này trở thành nhà cung cấp thông tin chính cho blockchain. Theo yêu cầu từ các sàn giao dịch (thông qua API), dịch vụ ghi lại tất cả các địa chỉ đáng ngờ vào blockchain và thời gian cấm của chúng thay đổi từ 12h thành lệnh cấm vĩnh viễn.

Ví dụ về HAPI usecase: chặn sự di chuyển của số tiền bị đánh cắp giữa DeFi và các sàn giao dịch

Giả sử một hacker đột nhập vào ví nóng của một sàn giao dịch và bắt đầu chuyển tiền ra khỏi sàn.

Sàn giao dịch gửi địa chỉ và chi tiết số tiền ngay lập tức cho HAPI.

Mọi sàn giao dịch được kết nối với HAPI đều nhận được thông tin này gần như ngay lập tức và có thể chặn các giao dịch và tiền, cho đến khi tình hình được giải quyết. DEX sử dụng smart contract cho phép họ từ chối yêu cầu từ các địa chỉ đáng ngờ bằng cách sử dụng HAPI. Quá trình của cuộc tấn công bị chậm lại và một phần tiền sẽ bị chặn.

Điểm nổi bật của HAPI 

Mô hình đặc biệt của HAPI là: DATA + MACHINE LEARNING + ORACLE + DAO = FIRST SECURITY ORACLE

 • Được xây dựng cho hầu hết các blockchain phổ biến (Ethereum, Vechain, Polkadot v..v – gần đây HAPI còn xây dựng cho Solana và Near Protocol.
 • Tất cả các dự án DeFi về cơ bản sẽ tăng cường bảo mật của chúng, nếu thêm module HAPI.
 • HAPI sẽ trở thành tiêu chuẩn bảo mật cho DEX, giao thức lending, giao thức derivatives và các lớp DeFi khác.
 • Data Provider được bầu chọn thông qua DAO.
 • Nếu như cung cấp dữ liệu sai thì Data Provider sẽ chịu một mức chi phí tổn thất và những mất mát sẽ cao hơn những thiệt hại do dữ liệu gây ra.
 • Dữ liệu sẽ là dữ liệu on-chain và được công khai.
 • Yêu cầu thay đổi hoặc thêm dữ liệu bổ sung sẽ có thêm phí.

Tính thiết thực

Người dùng stake HAPI để có thể tham gia quản lý dự án. Việc quản trị được thực hiện bằng thủ tục bỏ phiếu. Bỏ phiếu liên quan đến việc token HAPI dùng để hỗ trợ hoặc từ chối các đề xuất biểu quyết.

Những người nắm giữ HAPI trên thực tế đóng vai trò là trọng tài bảo mật toàn ngành DeFi. Việc lựa chọn các oracle đáng tin cậy xác định hướng đi và tốc độ của việc áp dụng cho hàng loạt tiền điện tử.

Mọi giao dịch được gửi trong cơ sở dữ liệu Security Oracle sẽ yêu cầu token HAPI sẽ được gửi thêm cho công việc xem xét của Oracles.

Data Provider xác định giá cuối cùng theo nhu cầu đối với tài nguyên off-chain và nguồn cung cấp thông tin tương tự.

Bảo mật và kiểm toán

HAPI cố gắng giải quyết các vấn đề hack bằng giao thức HAPI on-chain cybersecurity. Với số lượng thiệt hại từ các cuộc tấn công của tin tặc, các dự án DeFi đang nhanh chóng đánh mất lòng tin của các nhà giao dịch. HAPI có thể giải quyết bằng cách giới thiệu một phương pháp kiểm tra bảo mật tốt hơn. Mặc dù kiểm tra bảo mật không phải là đảm bảo 100% chống lại tin tặc, nhưng nó giảm thiểu rủi ro đáng kể.

Với ý tưởng: Tạo ra một cơ sở dữ liệu kiểm toán bảo mật phi tập trung với thông tin về việc liệu smart contract cụ thể có được kiểm toán hay không. Ví dụ: các DEX Aggregator có thể chia các sàn giao dịch tích hợp thành các danh mục đã được kiểm toán và chưa được kiểm toán.

Điều này sẽ giúp bảo vệ các DEX Aggregator, nền tảng DeFi và tất cả người dùng của họ khỏi các dự án chưa hoàn thành kiểm toán bảo mật để giảm thiểu rủi ro tài chính và bảo vệ danh tiếng.

Các trường hợp sử dụng đa dạng

HAPI có một số trường hợp sử dụng đặc biệt khiến nó trở thành mối quan tâm lớn đối với tất cả nhà đầu tư và các sàn DEX, CEX hoặc bất kỳ dự án DeFi nào.

 • CEX được bảo vệ khỏi việc chấp nhận các khoản tiền bị đánh cắp

Nếu được kết nối với HAPI bất kỳ CEX nào như Coinbase hoặc Binance sẽ được cảnh báo trong trường hợp tiền bị đánh cắp được gửi đi trên nền tảng của họ. Một sàn giao dịch sẽ có thể chặn các khoản tiền đó cho đến khi tình hình được giải quyết.

 • DEX cắt giảm các địa chỉ đáng ngờ

Với smart contract HAPI và Oracle DEX như Uniswap, Sushiswap sẽ có thể xác định các địa chỉ ví đáng ngờ và từ chối bất kỳ yêu cầu giao dịch nào để ngăn chặn rửa tiền.

 • Các nhà giao dịch tiền điện tử đã cảnh báo về đồng tiền có rủi ro cao

Với cơ sở dữ liệu kiểm tra bảo mật phi tập trung, DEX và CEX có thể truy cập thông tin về việc liệu smart contract cụ thể đã trải qua kiểm tra bảo mật hay chưa. Nếu không được kiểm toán, sàn giao dịch tiền điện tử có thể thông báo cho nhà giao dịch về những rủi ro có thể xảy ra hoặc thậm chí áp đặt giới hạn cho số lượng lệnh mua / bán hoặc hạn chế bất kỳ hoạt động nào với các token rủi ro cao như vậy.

Quan hệ của HAPI và Hacken Foundation

HAPI là dự án đầu tiên được khởi động bởi Hacken Foundation (HFoundation) sẽ quản lý hướng phát triển kinh doanh cho HAPI. Nhóm công nghệ HAPI đã vượt qua thành công cuộc thẩm định chuyên sâu của Hacken và sẽ tập trung vào việc phát triển sản phẩm của chính nó.

Các tiện ích chính của HAPI 

 • Phí gửi dữ liệu: Cung cấp quyền cho khách hàng để gửi bất kỳ thông tin nào được kết nối với ví tiền bị hack hoặc đáng ngờ.
 • Quản trị: Cung cấp quyền quản trị cho người dùng (Data Provider do DAO bầu chọn). Mỗi bên liên quan đến token HAPI có thể tham gia vào việc quản trị được tiến hành bằng thủ tục bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu liên quan đến việc staking token HAPI để hỗ trợ hoặc từ chối các đề xuất biểu quyết.
 • Phần thưởng Oracle: Đóng vai trò như một phương thức thanh toán cho Oracles đối với công việc đánh giá và kiểm toán được thực hiện trên dữ liệu đã gửi.
 • Nộp hồ sơ báo cáo kiểm toán dự án DeFi: Các dự án DeFi sẽ hợp pháp hóa code của họ bằng cách gửi nó đến một trung tâm dữ liệu báo cáo kiểm toán thống nhất.

Data Provider

Chất lượng của HAPI là xây dựng cơ sở dữ liệu. Để xây dựng một cơ sở dữ liệu mạnh sẽ cung cấp các smart contract một cách đáng tin cậy với việc cung cấp các địa chỉ có thể xác minh và liên tục, cần phải tổng hợp dữ liệu. Tuy nhiên, có một vấn đề liên quan đến thời gian cần thiết để xây dựng. Quá trình thu thập dữ liệu này là một quá trình lâu dài, do đó nó cản trở thiết lập cơ sở dữ liệu của riêng mình ngay từ đầu. HAPI đang nhờ đến việc sử dụng data provider của bên thứ ba sẽ tạm thời thay thế cho thời gian tổng hợp dữ liệu của chính HAPI. Data Provider có thể được mô tả như một giải pháp theo dõi tập trung sẽ cung cấp dữ liệu cập nhật về hoạt động blockchain và chuyển tiếp dữ liệu này thông qua oracles tới HAPI Smart Contract

Data Provider là một công cụ phức tạp cho phép phân tích nhiều chi tiết các giao dịch blockchain trong thời gian thực bằng cách sử dụng một loạt các giải pháp thông minh. Yếu tố cốt lõi của phần mềm là tự động hóa. Nó sử dụng theo dõi tự động để khởi tạo việc theo dõi dòng tiền kỹ thuật số trên nhiều lĩnh vực ví trung gian và xác định chính xác ví ở điểm cuối. Nó cũng có thể phân tích hiệu quả blockchain thành các bộ dữ liệu nhất định mà cuối cùng có thể được sử dụng như một chỗ đứng để xác định khả năng xảy ra bất hợp pháp. Giải pháp chỉ định một mục tiêu, một dòng tiền vào và ra nhất định từ các điểm khởi đầu cụ thể, ví dụ: dự án DeFi bị tấn công hoặc khai thác hay còn được gọi là chênh lệch, CEX hoặc bất kỳ thực thể nào khác cho phép rút tiền fiat.

Data Provider có thể phân loại các giao dịch dựa trên rất nhiều yếu tố đóng vai trò cuối cùng trong việc chỉ định phán quyết tương ứng về “sự an toàn” của HAPI. Điều đó cũng có thể được thêm vào khả năng của nhà cung cấp dữ liệu để xác định khả năng giao dịch có phải là ML hay không. Về danh nghĩa, mọi giao dịch được coi là trung lập hoặc không rủi ro. Tùy thuộc vào chuyển động của quỹ và hoạt động giao dịch, có thể đưa ra quyết định dự kiến. Vì data provider có thể truy cập (thông qua tính mở của sổ cái) từng đường dẫn giao dịch một cách tương đối dễ dàng nên đã có dữ liệu tích lũy về các giao dịch trước đó. Theo cách này, một hệ thống có khả năng sử dụng các phương pháp lịch sử và thời gian để xác định khả năng gian lận hiện tại. Nếu một địa chỉ nhất định đã bị gắn cờ hoặc bị đánh dấu là “rủi ro” một cảnh báo tương ứng được đưa ra thông báo cho HAPI Smart Contract về khả năng không an toàn hoặc sai lệch của địa chỉ được đề cập. Bất chấp một loạt các danh mục được sử dụng bởi một data provider, HAPI sẽ đóng gói tất cả các danh mục và chỉ phân loại lại chúng thành hai danh mục: “rủi ro” hoặc “không rủi ro”. Để theo dõi các giao dịch HAPI yêu cầu một bộ nhận dạng của giao dịch gửi tiền trên đầu vào, thường được gọi là blockchain curIn (tiền gửi). Để xác định chính xác một giao dịch on-chain, cần đáp ứng hai điều kiện chính.

 • Dấu thời gian của một giao dịch gần với thời điểm nó được gọi vào thông qua API

 • Giá trị được gọi giống với giá trị được thực hiện

Ví dụ về một yêu cầu và phản hồi của một trình theo dõi giao dịch đơn giản trong Ethereum cho một giao dịch, do đó sẽ giống như sau:

Request: curl –data ‘{“method”:”trace_call”,”params”:[{ … },[“trace”]],”id”:1,”jsonrpc”:”2.0″}’ -H “Content-Type: application/json” -X POST localhost:8545

Response: {

“id”: 1,

“jsonrpc”: “2.0”,

“result”: {

“output”: “0x”,

“stateDiff”: null,

“trace”: [{

“action”: { … },

“result”: {

“gasUsed”: “0x0”,

“output”: “0x”

},

“subtraces”: 0,

“traceAddress”: [],

“type”: “call”

}],

“vmTrace”: null

}

}

Để xác định xem tất cả các đầu vào có liên quan đến cùng một thực thể được đề cập hay không, phương pháp đa phân cụm thường được sử dụng như một yếu tố quyết định tất cả các đầu vào thuộc cùng một điểm cuối. Tuy nhiên, vấn đề với phương pháp này là nhiều cụm có thể được vận hành trong mỗi loại tiền điện tử. Điều này càng phức tạp hơn nếu cũng xem xét rằng mỗi loại tiền tệ cũng có thể có một “hành vi” khác nhau, nghĩa là nó phức tạp hơn nhiều, khiến việc thu thập dữ liệu tổng thể về hoạt động trở nên khó khăn hơn.

Do đó, để xác định chính xác mối quan hệ giữa hai hay nhiều địa chỉ cần tìm những điểm tương đồng. Cách dễ nhất là thiết lập mối quan hệ chung giữa các giao dịch / địa chỉ.

Ví dụ: sẽ giả định rằng có một địa chỉ người nhận, nhận tiền từ hai hoặc nhiều địa chỉ trong curOut (rút tiền) hoặc những địa chỉ đó nhận tiền từ địa chỉ giống hệt trong curIn, có thể giả định một cách hợp lý rằng các địa chỉ này trên thực tế mối quan hệ chung trên cơ sở có những tương tác giống hệt nhau trong dấu thời gian ngắn. Mặc dù biểu thị chất lượng “liên quan” của các địa chỉ, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là có thể xác định rõ ràng ý nghĩa của từng địa chỉ. Có thể có một số ý nghĩa tiềm ẩn đối với điều này bao gồm việc hai người dùng chỉ cần gửi tiền đến địa chỉ không biết gì về nhau đang hoạt động. Mặc dù ý nghĩa và mục tiêu của các giao dịch vẫn chưa được biết đến có thể kết luận một cách an toàn rằng chúng đại diện cho một loại mối quan hệ liên quan.

Từ thời điểm này, việc phân tích diễn ra bằng cách sử dụng các thuật toán độc quyền và học máy để sàng lọc, phân tích cú pháp, phát hiện, xác định và phân loại từng giao dịch trước đó và chuyển tiếp kết quả đến HAPI Smart Contract.

HAPI Smart Contract

HAPI đưa một tập hợp các smart contract về bản chất hoạt động trên cơ sở dữ liệu được cung cấp thông qua oracles. Nói chung, các smart contract sử dụng một loạt các dòng code được xác định trước để thực thi một chuỗi các chức năng và trong trường hợp của HAPI, một trong những nhiệm vụ đương nhiệm của SC là thông báo cho một dự án, CEX hoặc DEX về khả năng xảy ra gian lận.

Ví dụ, HAPI SC hoạt động gần với smart contract DeFi. Mỗi khi một giao dịch gian lận hoặc nguy hiểm tiềm ẩn diễn ra, giao thức HAPI có thể phát hiện và ghi nó vào SC, xếp nó vào danh mục “rủi ro” và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp khác từ địa chỉ này bằng cách đưa vào danh sách đen và thông báo cho mạng của HAPI. Trên thực tế, các thực thể được liên kết theo giao thức mà địa chỉ được đề cập có thể gây ra rủi ro đáng kể.

Theo cách tương tự, bằng cách trích xuất hoặc truy vấn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau (bao gồm cả cơ sở dữ liệu được cung cấp thông qua Data Provider), HAPI có thể ngăn chặn một cách hiệu quả mối nguy hiểm có thể thấy trước từ việc chuyển tiền.

Cần lưu ý rằng HAPI là một số SC hoạt động song song với nhau. Mỗi SC được chỉ định một vai trò cụ thể. Một trong những SC về cơ bản sẽ là lưu trữ dữ liệu về các địa chỉ cũng mang tính phân loại các địa chỉ giống nhau theo bản chất rủi ro mà chúng có thể gây ra. Bộ smart contract cơ bản trong giao thức HAPI:

 • Core Smart Contract: lưu trữ dữ liệu địa chỉ, xử lý yêu cầu / báo cáo, tương tác oracle.

 • Token Smart Contract: token tiện ích cho hoạt động và quản trị core contract.

 • Governance Smart Contract: endpoint cho cơ sở hạ tầng quản trị để quản lý core contract.

Vì HAPI đã đề cập đến chức năng Core Smart Contract ở mức độ đầy đủ và nhiệm vụ chính của nó là lưu trữ và phân loại dữ liệu hiệu quả theo cấu trúc nhị phân, nên hợp lý khi bao gồm hai SC còn lại cần thiết cho hoạt động của giao thức HAPI.

Token Smart Contract là một smart contract mã hóa tài sản tiêu chuẩn sẽ được triển khai riêng biệt trên mỗi blockchain vì mỗi blockchain đều có:

 • Ngôn ngữ riêng cho SC
 • Sự khác biệt vốn có đối với cơ sở hạ tầng của Blockchain (thuật toán đồng thuận, xử lý). Tuy nhiên, ý tưởng không thể thiếu của HAPI là thiết lập một hệ sinh thái cross-chain, có thể tương tác hoạt động theo phương thức nông nghiệp blockchain. Do đó, chức năng cầu nối là quan trọng hàng đầu và sẽ hỗ trợ trong việc khởi tạo kết nối giữa các mạng.

Về cơ bản, Governance Smart Contract đại diện cho một cơ chế quản trị cụ thể sẽ gánh vác tất cả các hoạt động liên quan trong đó như ủy quyền phiếu bầu, đưa ra đề xuất hoặc gửi dữ liệu trong Core Smart Contract và phí xử lý được áp dụng khi gửi dữ liệu.

Cơ chế phân loại kép trong SC của HAPI

Bối cảnh của việc phân loại khả năng xảy ra gian lận của giao dịch được biểu thị bằng hai phần phân loại đơn giản. Một giao dịch có thể là “rủi ro” hoặc “không rủi ro”. Hệ thống phân loại nhị phân cho phép hệ thống xử lý dễ dàng hơn, sắp xếp hợp lý hơn và chi phí thấp hơn sẽ đủ hiệu quả trong việc biểu thị.

Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn là xây dựng một hệ thống phức tạp hơn sẽ bao gồm một miền rộng hơn nhiều cho các danh mục và sẽ phân loại thêm chúng thành các danh mục trường hợp. Điều này sẽ bao gồm:

 • Đánh giá giao dịch đang chờ xử lý: Theo thuật ngữ cơ bản, nó chỉ ra rằng một địa chỉ nhất định tạm thời chấm dứt quyền truy cập vào một thực thể được đề cập (ví dụ: dự án CEX, DEX hoặc DeFi, nhà cung cấp thanh khoản), tại thời điểm hiện tại, giao dịch và đặc biệt là một địa chỉ được đánh giá là dưới sự điều tra cẩn thận về hệ thống quản trị HAPI và các thành viên của nó, thường được gọi là một ủy ban.

 • Phân loại phụ thuộc bậc dựa trên tập dữ liệu

Đánh giá rủi ro

Đánh giá rủi ro đóng một vai trò quan trọng trong việc phân loại khả năng xảy ra một cuộc adversarial attack nhất định. Nó cũng giúp giảm thiểu rủi ro thấp và tránh nhầm lẫn địa chỉ. Do đó, cho phép một phương pháp tổ chức tương đối minh bạch của các giao dịch dựa trên rủi ro mà chúng hiện diện là điều quan trọng. Vì vậy, HAPI cần một cơ chế cho phép phân loại chính xác, tập thể và phân loại từng cuộc adversarial attack ẩn dựa trên yếu tố rủi ro. Do đó, HAPI quyết định giới thiệu Relative Scoring Mechanism (RSM).

Với RSM, mỗi địa chỉ được đánh giá dựa trên tổng số các hoạt động giao dịch và rủi ro có thể tăng hoặc giảm theo cấp số nhân tùy thuộc vào “cấp” rủi ro mà họ đã tham gia. Về bản chất, mỗi giao dịch được đánh giá và đưa ra “điểm ”. Với một ngưỡng nhất định vượt quá, địa chỉ có thể được chỉ định một chỉ số “rủi ro” để xác định rằng một địa chỉ nhất định có thể gây ra một mối đe dọa đáng kể.

Điểm rủi ro được tính toán dựa trên số lượng giao dịch được thực hiện bởi người dùng “T” và số lượng giao dịch vượt quá ngưỡng rủi ro được đại diện bởi “r”.

Đánh giá rủi ro đơn giản:

Một vấn đề nảy sinh với những người dùng mới có điểm không tồn tại vì không có bất kỳ giao dịch nào trước đó. Hạn chế của loại này cũng trở nên nghiêm trọng hơn nếu chúng ta xem xét rằng một giao dịch không đe dọa sẽ ngay lập tức thay đổi điểm của một người dùng nhất định thành 1, đây là giá trị tối đa có thể khiến một người dùng cụ thể trở nên “rủi ro”. Điều ngược lại cũng tạo ra một vấn đề vì một giao dịch thiếu hiểu biết từ phía người dùng sẽ khiến điểm số đi xuống đáng kể. Điều đó có thể tạo ra sự mâu thuẫn trong việc đánh giá vì một người dùng lý thuyết với một lượng lớn các giao dịch không rủi ro và giả sử một người có rủi ro sẽ được hệ thống coi là người đầu tư rủi ro hơn so với người dùng chỉ có một giao dịch không rủi ro trong toàn bộ lịch sử giao dịch của người đó.

Để khắc phục vấn đề này, cần phân biệt và kiểm tra một giao dịch theo cách phức tạp và đầy đủ hơn.

Đánh giá rủi ro phức tạp với việc giới thiệu Case Category (Reputation Score):

S = xác định điểm uy tín của một địa chỉ nhất định. Điểm uy tín được tính bằng cách xem xét các giá trị như tổng số lượng giao dịch của cùng một người dùng và tỷ lệ phần trăm các giao dịch đó có rủi ro. Ngưỡng rủi ro được tính toán riêng cho từng địa chỉ dựa trên các cấp và điểm tương ứng của chúng. Hệ thống tính toán rủi ro nhị phân vẫn còn nên chỉ có hai kết quả có thể xảy ra: rủi ro hoặc không rủi ro.

T = đề cập đến tổng số giao dịch được phát hành bởi địa chỉ nhất định.

R = liên quan đến số lượng giao dịch được phát hành bởi địa chỉ có liên quan đến bất kỳ mức rủi ro nào và thay thế cho ngưỡng rủi ro.

Mỗi cấp trong Case Category là đại diện và bổ sung vào tổng số của phép tính điểm. Dựa trên điểm số và liệu điểm số này cho thấy mức độ rủi ro cao hơn hay thấp hơn, “điểm” được thêm vào sẽ ảnh hưởng đến kết quả đánh giá.

Case Category (Reputation Score)

Trường hợp là một sự kiện được báo cáo về hoạt động bất hợp pháp bao gồm một loạt các địa chỉ. Mỗi trường hợp là một ví dụ về giao dịch được ghi lại của một địa chỉ nhất định trong HAPI SC cũng như hoạt động giao dịch tức thời của nó được ghi lại trên blockchain.

Việc sử dụng Điểm uy tín nổi bật theo hai cách:

 • Thứ nhất: nó trao quyền cho một thước đo đáng tin cậy hơn về nguy cơ gây ra mối đe dọa của địa chỉ.
 • Thứ hai: nó hoạt động bổ sung cho cấu trúc đơn giản, ít có sai sót hơn.

Ví dụ về tính điểm rủi ro

Điểm chính xác được đưa ra và phân loại nói chung có thể thay đổi.

Bậc 0 – Không rủi ro

 • 0 An toàn – đây là một địa chỉ an toàn

Bậc 1 – Rủi ro thấp

 • 1 Dịch vụ ví

 • 2 Dịch vụ người bán

 • 3 Mining Pool

 • 4 Trao đổi rủi ro thấp

Bậc 2 – Rủi ro trung bình

 • 5 Trao đổi rủi ro trung bình

 • 6 DeFi

 • 7 OTC Broker

 • 8 ATM

 • 9 Gambling

Bậc 3 – Rủi ro cao

 • 10 Tổ chức bất hợp pháp

 • 11 Mixer

 • 12 Dịch vụ Darknet

 • 13 Scam

 • 14 Ransomware

 • 15 Trộm

Bậc 4 – Rủi ro nghiêm trọng

 • 16 Tài trợ cho khủng bố

 • 17 Chế tài

 • 18 Hàng giả

 • 19 Lạm dụng trẻ em

Roadmap

Core Team

 • Andrei Arsenin – CTO
 • Dima Afonin – CMO
 • Vadym Prykhodko – BD lead and COO
 • Eugen Pshenychkin – Product owner
 • Yuri Olentir – Strategic Advisor

Development Team

HAPI được dẫn dắt bởi Pragma Technologies – một công ty chuyên nghiên cứu và phát triển các giải pháp blockchain trong các lĩnh vực tài chính phi tập trung, quản trị…

Thông tin Token HAPI 

Key Metrics HAPI

• Token Name: HAPI Token.
• Ticker: HAPI.
• Blockchain: Ethereum, Binance Smart Chain.
• Token Standard: ERC-20, BEP-20
• Contract: 0xd9c2d319cd7e6177336b0a9c93c21cb48d84fb54
• Token type: Utility, Governance.
• Total Supply: 1,000,000 HAPI.
• Circulating Supply: 429,117 HAPI

Token Allocation

• HAI, Private, Public Sale: 48%
• HAI Sale: 24%
• Private Sale: 18%
• Public Sale: 6%
• Team & Strategic Partners: 24%
• Farming 3y: 20%
• Liquidity Pool: 8%

HAPI Token Distribution

HAPI là một token tiện ích multiblockchain, có nghĩa là nó có thể được lưu trữ trong bất kỳ ví nào hỗ trợ token trên các blockchain khác nhau. Theo mô hình token của HAPI, 1M HAPI sẽ được tạo ra từ ban đầu và sẽ có phân phối sau:

Chi tiết Token Sale 

Tổng nguồn cung 1.000.000 token HAPI – với 460K $HAPI được cung trong ba vòng token sale như sau:

HAI Round

Vòng độc quyền và giá trị nhất được dành riêng và tổ chức đặc biệt cho cộng đồng Hacken. 240K $HAPI sẽ được bán ở mức giá 5$. Lịch unlock ban đầu tương đương 10% từ số tiền mua và 10% hàng tháng.

Số tiền tối đa trên 1 địa chỉ VeChain là 500K $HAI

HAI đăng ký vượt mức sẽ được trả lại cho chủ sở hữu HAI theo tỷ lệ.

Private Round

Privae Round được mở bán trên ETH dành cho các đối tác chiến lược. 190K $HAPI sẽ được bán với giá 7,5$. Lịch unlock ban đầu là 15% số tiền mua và 10% hàng tháng sau đó. Số tiền tối thiểu là $50K, tối đa là $100K cho mỗi địa chỉ ví.

Public Round

Public Round được mở bán bằng ETH. Giá cho đợt này là 10$.

60.000 token HAPI sẽ được bán. Mở khóa ban đầu sẽ là 20% số tiền mua và 12% hàng tháng.

Creating Liquidity Pool

80.000 token HAPI và số lượng ETH tương ứng theo giá public round sẽ bị khóa trong pool HAPI / ETH trên Uniswap. Thời hạn lock một năm.

Farming HAPI Token

200.000 token HAPI sẽ được farm trong ba năm bằng cách sử dụng stake toke HAI. Hệ thống cộng dồn là tỷ lệ thuận. Hệ thống farming đồng nhất.

$HAPI Unlock Schedule

Có một lịch trình unlock mỗi tháng trong vòng 10 tháng.

Biểu đồ Unlock HAPI