/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Google đăng ký bản quyền cho ‘Non-Fungible Planet’ - HiddenGem Team

Google đăng ký bản quyền cho ‘Non-Fungible Planet’

News

Google đăng ký bản quyền cho ‘Non-Fungible Planet’

News

Google đăng ký bản quyền cho ‘Non-Fungible Planet’

News

Hồ sơ chi tiết kế hoạch cho chiến dịch thông tin của gã khổng lồ internet về hoạt động vì môi trường.

Google đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho “Non-Fungible Planet”, mặc dù có vẻ như dự án của công ty không liên quan nhiều đến crypto tokens.

Được phác thảo trong hồ sơ ngày 21 tháng 3 là một chiến dịch giáo dục nhằm “cung cấp thông tin trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo tồn, sử dụng năng lượng hiệu quả, biến đổi khí hậu, giảm dấu hiệu carbon, các vấn đề môi trường và nỗ lực bền vững”, theo hồ sơ.

Dự án có kế hoạch khai thác “các dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp phát lại không thể tải xuống các danh sách phát video được quản lý thông qua internet và các mạng truyền thông khác” về mặt kỹ thuật.

Trò chơi của dự án về non-fungible có thể liên quan đến tác động môi trường của các NFT xây dựng trên proof-of-work Ethereum blockchain, một vấn đề gây tranh cãi gay gắt giữa các nhà phê bình chính thống về công nghệ.

Vào tháng 1, Giám đốc điều hành của nền tảng video thuộc sở hữu của Google, YouTube cho biết công ty của cô đang chú ý đến NFT như một cách mới để kiếm tiền từ việc tạo nội dung. YouTube đã mất một cặp giám đốc điều hành của mình vào tay 3 công ty trong cùng một tuần.

Google đã không trả lời yêu cầu bình luận vào thời điểm viết bài.