/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Giới Thiệu Zenlink Tokenomics và Utility - HiddenGem Team

Giới Thiệu Zenlink Tokenomics và Utility

News

Giới Thiệu Zenlink Tokenomics và Utility

News

Giới Thiệu Zenlink Tokenomics và Utility

News

Thông báo về việc ra mắt Zenlink Tokenomics Lightpaper, giới thiệu kiến trúc Zenlink Network, những người tham gia hệ sinh thái, token utility, cơ chế mạng kinh tế và phân phối token.

Zenlink là một giao thức cross-chain DEX cơ bản dựa trên Polkadot và cam kết trở thành DEX Composable Hub của Polkadot. Bằng cách truy cập vào giao thức cross-chain DEX tối ưu, mở và phổ biến dựa trên substrate, Zenlink DEX Protocol cho phép tất cả các parachains xây dựng DEX và đạt được chia sẻ thanh khoản chỉ bằng một cú nhấp chuột. Zenlink DEX Protocol bao gồm các triển khai module, WASM, EVM, linh hoạt và có thể thích ứng, cho phép các thành phần có thể tùy chỉnh và khả năng tương tác với các module DeFi khác nhau.

Ngoài ra, Zenlink DEX Aggregator kết nối tất cả các DApp DEX trên Polkadot và tổng hợp thanh khoản, mang lại trải nghiệm giao dịch có độ trượt giá thấp cho người dùng. Zenlink DEX Composable Hub cho phép các nhà phát triển truy cập vào Zenlink DEX Module để xây dựng các DEX độc đáo, tạo thành một trung tâm tổng hợp DEX cho hệ sinh thái Polkadot. Hiện tại, Zenlink đã nhận được 2 đợt tài trợ của Web3 Foundation và các khoản đầu tư từ các tổ chức nổi tiếng như Alameda Research, Hashkey, IOSG, Continue và Hypersphere.

Là một dự án protocol layer quan trọng trong Polkadot DeFi stack, Zenlink sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc kết nối tính thanh khoản khổng lồ của hệ sinh thái Polkadot DeFi, chẳng hạn như giúp các dự án parachain triển khai DEX và đạt được chia sẻ thanh khoản chỉ bằng một cú nhấp chuột, liên kết tất cả DEX Aggregation Liquidity trên Polkadot. Để đạt được tầm nhìn này và cung cấp giao thức, sản phẩm và dịch vụ có giá trị cho cộng đồng, Zenlink cần phối hợp nhiều thành viên tham gia hệ sinh thái của Zenlink Network để cùng tham gia vào mạng lưới và thiết kế mô hình khuyến khích hợp lý cũng như hệ thống vòng lập kinh tế.

Do đó, Zenlink Tokenomics Lightpaper sẽ chứa các yếu tố sau.

  • Zenlink Overview: Các thành phần kiến trúc mạng Zenlink và cách diễn giải riêng của chúng.
  • Network Ecological: Giới thiệu về năm loại thành phần tham gia chính trong hệ sinh thái Zenlink Network
  • Token Utility: Nhiều giá trị ứng dụng của ZLK, bao gồm chiết khấu phí giao dịch, stake, quản trị v…v
  • Economic mechanism: Cơ chế kinh tế và phân phối giá trị được thiết kế để đảm bảo chu kỳ lành mạnh của toàn bộ nền kinh tế hệ sinh thái, bao gồm liquidity mining, transaction mining, thu thập và phân phối phí giao dịch, cơ chế mua lại, thiết kế staking pool và DAO treasury v…v
  • Token Distribution: Các quy tắc phân phối và quy trình cho ZLK (token Zenlink Network), bao gồm nguồn cung tối đa, tỷ lệ phân phối của Kusama Network và Polkadot Network, tổng thể thái phân phối, quy tắc unlock token và release curve.

 

Điều quan trọng cần lưu ý là Zenlink sẽ phát hành cùng một bộ ZLK Token trên Kusama Network và Polkadot Network với nguồn cung tối đa là 100M. Tỷ lệ phân phối token của hai mạng dự kiến là 40% phát hành trên Kusama và 60% phát hành trên Polkadot, tuân theo các quy tắc phân phối giống nhau (tức là 40.000.000 ZLK được phát hành trên Kusama Network và 60.000.000 ZLK được phát hành trên Polkadot Network, sẽ không tuân theo quy tắc phát hành phân biệt).

Đồng thời, Zenlink đã và đang tích cực khám phá những cách có thể kết hợp và mở rộng để sử dụng các NFT và hy vọng sẽ vượt ra ngoài giới sưu tầm để cung cấp cho NFT nhiều trải nghiệm hơn và khai thác thêm giá trị của NFT. Zenlink sẽ xuất bản một tài liệu riêng về thiết kế mô hình của NFT.