/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Giao Thức DeFi bZx: Bị Hack $55M Trong Vụ Rò Rỉ Private Key - HiddenGem Team

Giao Thức DeFi bZx: Bị Hack $55M Trong Vụ Rò Rỉ Private Key

News

Giao Thức DeFi bZx: Bị Hack $55M Trong Vụ Rò Rỉ Private Key

News

Giao Thức DeFi bZx: Bị Hack $55M Trong Vụ Rò Rỉ Private Key

News

Giao thức lending tài chính phi tập trung (Decentralized Finance – DeFi) bZx đã bị hack với $55M bị mất ngày hôm nay, đây là những gì đang trở thành một chủ đề lặp đi lặp lại.

Theo một tweet từ giao thức này ngày hôm nay, kiểm soát việc triển khai private key của dự án trên Polygon và Binance Smart Chain (BSC) đã bị hack trước đó.

SlowMist công ty bảo mật blockchain đã đưa ra một cảnh báo cho biết rằng hơn $55M đã bị bòn rút khỏi dự án bởi những kẻ tấn công bị nghi ngờ.

Tính đến thời điểm viết bài, các khoản tiền này được đặt tại 7 địa chỉ riêng biệt được cho là do hacker kiểm soát. Theo phân tích của SlowMist, địa chỉ có nhiều quỹ nhất nắm giữ khoảng $18,4M với các địa chỉ khác có số dư là $6M, $13.8M, $15.5M và $697.

Nhóm bZx đã khuyến cáo những yield farmers đã tương tác với quy trình trên chuỗi Polygon và BSC nên hủy bỏ các phê duyệt đó càng nhanh càng tốt.

Giao thức DeFi lending cũng tuyên bố rằng smart contract của bZx không bị ảnh hưởng bởi vụ rò rỉ private key. Ngoài ra, với việc triển khai Ethereum của dự án dưới sự quản lý của một tổ chức tự trị phi tập trung (decentralized autonomous organization – DAO), các quỹ trên chuỗi cụ thể đó cũng được báo cáo là an toàn trước sự cố.

bZx đã bị tấn công ba lần khác, mất hơn $8M trong lần tấn công gần đây nhất, diễn ra vào tháng 9 năm 2020.