/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Giải Pháp Mở Rộng Layer-2 Cryptocurrency - HiddenGem Team

Giải Pháp Mở Rộng Layer-2 Cryptocurrency

News

Giải Pháp Mở Rộng Layer-2 Cryptocurrency

News

Giải Pháp Mở Rộng Layer-2 Cryptocurrency

News

Các giải pháp Layer 2 được thiết kế để tăng tốc độ và hiệu quả của các blockchains.

Công nghệ blockchain mang lại những lợi ích to lớn – phi tập trung, tương tác không tin cậy, mức độ bảo mật cao và lưu trữ hồ sơ bất biến. Nó đã cho phép một hệ sinh thái tiền điện tử đang bùng nổ phát triển và đã củng cố cho sự đổi mới công nghệ nhất quán. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính với nhiều mạng blockchain là khả năng mở rộng của chúng. Các vấn đề về tỷ lệ là một vấn đề khi lượng dữ liệu đi qua blockchain đạt đến giới hạn do không đủ dung lượng của blockchain.

Trong trường hợp lý tưởng, một blockchain sẽ có thể xử lý vô số giao dịch mỗi giây, còn được gọi là thông lượng hoặc với từ viết tắt TPS. Tuy nhiên, chuỗi chính Bitcoin chỉ có thể xử lý khoảng 3-7 TPS. Trong khi đó, Visa có thể xử lý khoảng 20.000 TPS bằng cách sử dụng mạng thanh toán điện tử VisaNet tập trung. Sự khác biệt nằm ở mức độ phân quyền và quyền riêng tư mà Bitcoin và các blockchain khác hướng tới cung cấp. Để thay thế một hệ thống tập trung đơn giản, cần rất nhiều thời gian và sức mạnh xử lý. Mỗi giao dịch phải được chấp nhận, khai thác, phân phối và xác thực bởi một mạng lưới toàn cầu gồm các nodes.

Để giải quyết những vấn đề này, các nhà phát triển blockchain đang làm việc để cải thiện phạm vi của những gì một blockchain có thể xử lý. Điều đó có nghĩa là cho phép số lượng giao dịch mỗi giây cao hơn và thời gian xử lý nhanh hơn. Điều này sẽ biến mục tiêu chung của cộng đồng blockchain thành hiện thực: làm cho tiền điện tử và các hệ thống dựa trên blockchain có thể truy cập được cho tất cả mọi người một cách thuận tiện, an toàn và hiệu quả.

Tại sao các giải pháp mở rộng quy mô thực sự cần thiết ?

Các giải pháp mở rộng quy mô có thể giải quyết các vấn đề nói trên bằng cách cung cấp thời gian nghỉ ngơi cho blockchain mà không cần tăng kích thước của block hoặc đưa ra các biện pháp khác có thể ảnh hưởng đến khả năng phân quyền và mức độ bảo mật cao của công nghệ.

Giải pháp mở rộng Layer-1

Các giải pháp blockchain Layer-1 giúp cải thiện các giao thức cơ sở (ví dụ: Bitcoin proof-of-work, or Pow) bằng cách thay đổi cách chúng hoạt động liên quan đến xử lý dữ liệu. Ví dụ: mạng Ethereum hiện đang chuyển sang thuật toán đồng thuận proof-of-stake (PoS). Phương pháp khai thác mới này hỗ trợ tốc độ giao dịch nhanh hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn trong quá trình khai thác.

Sharding là một giải pháp mở rộng quy mô Layer-1 khác giúp chia nhỏ công việc xác thực và xác thực các giao dịch thành các phần nhỏ hơn. Nó phân tán khối lượng công việc tốt hơn trên mạng peer-to-peer (P2P) để mang lại nhiều sức mạnh tính toán hơn từ nhiều nodes hơn. Tất cả điều này cho phép các block được hoàn thành nhanh hơn.

Tuy nhiên, các giải pháp Layer-1 không phải là con đường duy nhất có sẵn để mở rộng quy mô blockchain. Các giải pháp Layer-2 để mở rộng quy mô thiết lập một giao thức bổ sung được xây dựng trên các blockchains như Ethereum và Bitcoin.

Các giải pháp mở rộng quy mô Layer-2 giúp tăng thông lượng mà không can thiệp vào bất kỳ đặc điểm bảo mật hoặc phân quyền ban đầu nào không thể tách rời của blockchain ban đầu.

Sidechain là gì ?

Sidechains trên thực tế là một thứ gì đó lai giữa các giải pháp Layer-1 và Layer-2 để mở rộng quy mô. Một sidechain là một blockchain khác được liên kết với một chuỗi chính như Bitcoin’s. Chúng được liên kết với một chốt hai chiều (2WP), là một giao thức cho phép chuyển tiền điện tử mở từ chuỗi chính sang chuỗi Layer-2 và yêu cầu mức độ tin cậy của bên thứ ba.

Một ví dụ về sidechain là Liquid Network, được gắn với chuỗi chính của Bitcoin. Giống như các giải pháp mở rộng quy mô Layer-2 khác, nó nhằm mục đích giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng bằng cách giảm tải một số quy trình xác thực và xử lý giao dịch sang một blockchain khác. Điều này giải phóng chuỗi chính để thực hiện số lượng giao dịch lớn hơn.

Parachain là gì ?

Parachains là viết tắt của “Parallel chains”. Như bạn có thể tưởng tượng, các chuỗi này chạy song song với nhau trong một hệ thống các chuỗi khối được kết nối với nhau. Tất cả chúng đều được tạo trong cùng một khuôn khổ, điều này cho phép chúng có các thuộc tính bảo mật giống nhau và chúng đều được kết nối với chuỗi chuyển tiếp trung tâm. Tuy nhiên, tất cả chúng cũng có thể hoạt động độc lập để giải quyết các ứng dụng cụ thể của chúng. Đây là ý tưởng trung tâm đằng sau Polkadot. Parachains cho phép thực hiện các giao dịch rất nhanh vì việc phân phối được dàn trải một cách hiệu quả để xử lý khối lượng công việc.

Ethereum 2.0 là gì ?

Ethereum 2.0 đề cập đến sự chuyển đổi của mạng Ethereum sang một hệ thống dựa trên PoS bền vững hơn hỗ trợ sharding và các tính năng mở rộng khác. Bộ cải tiến này sẽ tăng khả năng mở rộng của Ethereum và đặt nó ngang hàng với các blockchain hàng đầu khác khi nói đến thông lượng. Các nhà đầu tư Ethereum có stake coins của họ để kiếm phần thưởng đổi lại cho những đóng góp của họ cho các nỗ lực xác thực.

Hashgraph là gì ?

Hashgraphs rời khỏi lĩnh vực blockchain và được coi là một công nghệ hoàn toàn khác. Tuy nhiên, chúng rất giống nhau vì chúng cũng là một công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Hơn nữa, không giống như blockchain, hashgraph đã được cấp bằng sáng chế và sổ cái duy nhất sử dụng nó là Hedera Hashgraph. Hedera tự xưng là thế hệ thứ ba của công nghệ sổ cái công khai, sau Bitcoin và Ethereum. Nó hỗ trợ khả năng mở rộng đáng kinh ngạc ở mức 10.000 TPS, phí thấp hơn, sử dụng ít năng lượng hơn và thời gian xử lý thấp hơn.

Giải pháp mở rộng quy mô Layer-2

Các giải pháp mở rộng quy mô lớp 2 phải kế thừa bảo mật cơ bản của chuỗi chính. Trong khi các sidechains có thể sử dụng các mạng hoặc trình xác thực khác để bảo mật chuỗi, thì Layer-2 tự phân biệt bằng cách kế thừa bảo mật trực tiếp từ chuỗi chính.

Các công cụ và giải pháp khả năng mở rộng Layer-2 như Starkware, Optimism và Arbitrum cung cấp khả năng mở rộng cho các blockchains để ngày càng có nhiều sàn giao dịch và nền tảng có thể sử dụng các mạng như Ethereum.

Zero-Knowledge Rollups

Zero-knowledge Rollups – hay còn gọi là ZK-Rollups – là các gói dữ liệu được thế chấp bằng hợp đồng thông minh trên chuỗi chính trong khi chúng được vận chuyển ngoài chuỗi để xử lý và tính toán. Họ có thể tạo ra một block trong khoảng một phút, với khả năng xử lý 2.000 TPS. Zero-knowledge có nghĩa là tất cả những người xác minh có thể biết họ có cùng một thông tin mà không thực sự tiết lộ thông tin đó.

Optimistic Rollups

Optimistic Rollups chạy trên lớp cơ sở của Ethereum để có thể chạy một số lượng lớn các hợp đồng thông minh mà không làm quá tải mạng. Họ vẫn được hưởng lợi từ mức độ bảo mật chính xác như chuỗi chính Ethereum. Các trình tổng hợp dữ liệu sẽ tính toán các gốc merkle để đạt được tốc độ giao dịch tăng lên. Tuy nhiên, chúng cung cấp thông lượng ít hơn Plasma và ZK Rollups.

Plasma

Giải pháp Plasma Layer-2 của Ethereum sử dụng các blockchains con hoặc thứ cấp sẽ hỗ trợ chuỗi chính trong việc xác minh. Chuỗi Plasma tương tự như hợp đồng thông minh hoặc parachains từ Polkadot. Tuy nhiên, chúng được cấu trúc theo một hệ thống phân cấp khác nhau để thực hiện các giao dịch từ chuỗi chính nhằm giải phóng công việc và cải thiện khả năng mở rộng.

Bitcoin Lightning Network

Bitcoin Lightning Network là một trong những giải pháp Layer-2 nổi tiếng nhất cho Bitcoin. Giống như các giải pháp Layer-2 khác, các gói giao dịch từ chuỗi chính phải được xử lý ngoài chuỗi trước khi chuyển thông tin đó trở lại. Lightning Network cũng mang đến các hợp đồng thông minh cho Bitcoin, đây là một cải tiến lớn đối với mạng lưới nói chung.