/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Giá trị staking của Cardano vượt $200M - HiddenGem Team

Giá trị staking của Cardano vượt $200M

News

Giá trị staking của Cardano vượt $200M

News

Giá trị staking của Cardano vượt $200M

News

Khi hệ sinh thái của Cardano (ADA) tiếp tục phát triển, tổng giá trị khóa (TVL) cũng vậy, đã có những bước tiến lớn kể từ cuối tháng 1 năm 2022, gần đây đã vượt qua mốc $200M.

Cụ thể, vào ngày 16 tháng 3, TVL của nó đã đạt mức $207,67M, mức cao nhất mọi thời đại phá vỡ tất cả các kỷ lục trước đó của nó, theo dữ liệu từ nền tảng Defi Llama.

Cần lưu ý rằng TVL của Cardano đã tăng ổn định kể từ cuối tháng 1 năm 2022 sau một thời gian dài kể từ khi ra mắt SundaeSwap (SUNDAE), nền tảng DEX đầu tiên của Cardano (ADA). Như vậy, giá trị TVL của Cardano đã tăng được hơn $50M trong vòng mười ngày.