/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
FTX Nền Tảng Phái Sinh Tiền Điện Tử Đầu Tiên Được Hoa Kỳ Chấp Thuận - HiddenGem Team

FTX Nền Tảng Phái Sinh Tiền Điện Tử Đầu Tiên Được Hoa Kỳ Chấp Thuận

News

FTX Nền Tảng Phái Sinh Tiền Điện Tử Đầu Tiên Được Hoa Kỳ Chấp Thuận

News

FTX Nền Tảng Phái Sinh Tiền Điện Tử Đầu Tiên Được Hoa Kỳ Chấp Thuận

News

FTX.US đã đồng ý mua lại LedgerX với số tiền không được tiết lộ, một động thái được thiết lập để mở rộng các dịch vụ sản phẩm của sàn giao dịch tiền điện tử sang giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn ở Hoa Kỳ.

Brett Harrison, chủ tịch FTX.US cho biết phần lớn khối lượng tiền điện tử toàn cầu giao dịch thông qua các công cụ phái sinh mặc dù hầu hết điều đó xảy ra ở các địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ.

“Chiến lược mở rộng dài hạn của chúng tôi là để FTX.US cung cấp một loạt các loại tài sản trên các thị trường được quản lý và đây là bước quan trọng đầu tiên của chúng tôi theo hướng đó,” Brett Harrison nói qua email. Các nhà đầu tư Hoa Kỳ bị cấm truy cập FTX và phải thực hiện các giao dịch thông qua FTX.US, được giám sát bởi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.

LedgerX là một cơ sở thanh toán và trao đổi phái sinh tiền điện tử do Hoa Kỳ quản lý, cung cấp giao dịch xuyên suốt ngày đêm cho cả các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ. Nó cung cấp giải quyết vật lý của tất cả các hợp đồng, cũng như giao dịch thuật toán cho các nhà đầu tư tổ chức, cùng với các dịch vụ khác, theo một thông cáo.

FTX.US có kế hoạch duy trì tính liên tục của các hoạt động kinh doanh hiện tại của LedgerX, mặc dù công ty sẽ làm việc để mang lại các sản phẩm tương lai và quyền chọn được quy định của LedgerX dưới sự bảo trợ của FTX.US, Harrison cho biết. Ông nói, đó có thể là điểm khởi đầu để xem xét thêm các dịch vụ sản phẩm khác. Bloomberg News vào tháng 7 đã báo cáo rằng FTX.US có thể đang tìm cách cung cấp giao dịch các tài sản truyền thống hơn như cổ phiếu.