/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
FriesDAO muốn nhượng quyền kinh doanh Fast – Food - HiddenGem Team

FriesDAO muốn nhượng quyền kinh doanh Fast – Food

News

FriesDAO muốn nhượng quyền kinh doanh Fast – Food

News

FriesDAO muốn nhượng quyền kinh doanh Fast – Food

News

FriesDAO có kế hoạch nhượng quyền kinh doanh thức ăn nhanh sau “let’s buy (and govern) một tài sản thực bằng token huy động vốn từ cộng đồng” của CharterDAO.
Vào thứ Bảy, tổ chức tự xưng DAO sẽ bắt đầu gây quỹ $9,7M. Đổi lại USDC trên Ethereum, các nhà hảo tâm sẽ nhận được quyền biểu quyết đối với chuỗi nhà hàng mà FriesDAO mua.
“Bạn sẽ có quyền biểu quyết đến việc ra quyết định mua lại một nhà hàng thức ăn nhanh,” Bill Lee, cố vấn dự án. Một điều mà chủ sở hữu token sẽ không nhận được quyền sở hữu của FriesDAO. Nó chỉ đơn giản là một đồng coin trên Ethereum – với một mặt ảnh hưởng.
“Thật là tuyệt vời cho chúng tôi khi có thể ngồi xuống và nói rằng token này đại diện cho quyền sở hữu trực tiếp trong Subway, trong Wendy’s”.
FriesDAO – chưa decentralize và tự động- không thể xem những người nắm giữ token của mình là đối tác kinh doanh.

Cầu nối với doanh nghiệp

FriesDAO cũng thực dụng trong việc quảng cáo DAO cho các thương hiệu. Việc xuất hiện tại trụ sở chính của McDonald’s với 10.000 đồng coin huy động vốn từ cộng đồng trên internet có thể sẽ không hoạt động. Các DAO vẫn còn xa lạ để hoạt động.
“Chúng tôi sẽ cần một số tổ chức bên ngoài để mua lại các cửa hàng thức ăn nhanh, do đó để biến điều đó trở thành một điều ràng buộc về mặt pháp lý,” ông nói.
“Chúng tôi tin rằng khi một công ty bắt đầu kinh doanh, họ nên ngồi xuống và cùng xem xét, một Công ty B, một Công ty C, một LLC, một DAO,”
Trong mô hình này, token membership đóng vai trò như một loại tiền tệ xã hội. Bằng cách tập hợp những người đóng góp theo một ý tưởng chung, FriesDAO có thể tìm thấy “nhân sự phù hợp rất nhanh chóng,” Lee nói.