/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
FantomGO Tiết Lộ Tokenomics - HiddenGem Team

FantomGO Tiết Lộ Tokenomics

News

FantomGO Tiết Lộ Tokenomics

News

FantomGO Tiết Lộ Tokenomics

News

fantomGO đang xây dựng một bộ sản phẩm và sáng kiến ​​và nhằm mục đích hoạt động như một bàn đạp cho Fantom. 

Giới thiệu

Sản phẩm đầu tiên trong bộ sản phẩm fantomGO, sẽ là ền tảng fantomGO, một nền tảng gây quỹ phi tập trung nhằm mục đích gắn kết cộng đồng người dùng và kết nối họ với các dự án sẽ thúc đẩy toàn bộ hệ sinh thái Fantom về phía trước. Với ý nghĩ đó, một sản phẩm đầu tiên của cộng đồng, tokenomics đã được thiết kế để phản ánh điều đó.

Token Supply

fantomGO có total token supply là 1B FTG, với sự phân bổ như sau:

  • Total Supply: 1B
  • Foundation: 50M
  • Liquidity Provisioning: 30M
  • Advisors and Partners: 50M
  • Development: 100M
  • Team: 120M
  • Ecosystem and Participate-To-Earn Program: 250M
  • Sale In Aggregate: 400M

Vesting Period

Tốc độ phát hành tokens có thể ảnh hưởng đến thị trường. Việc phân phối FTG được thiết kế để điều chỉnh tốt nhất các bản phân phối với các mốc quan trọng có thể tạo ra nhu cầu chức năng cho FTG.

Foundation: vách đá 6 tháng, sau đó phát hành hàng ngày trong 24 tháng

Team: cliff 6 tháng, sau đó release hàng ngày trong 24 tháng

Advisors & Partners: cliff 6 tháng, sau đó là release hàng ngày trong 12 tháng

Development: cliff 3 tháng, sau đó release hàng ngày trong 15 tháng

Ecosystem and Participate-To-Earn Program: cliff 1 tuần, sau đó là release hàng ngày trong 12 tháng

Liquidity: 100% lock trong 12 tháng

Nhà đầu tư hạt giống: 160M FTG được bán với giá $0,003 với mức vesting 7,5% khi release ban đầu, cliff 2 tháng, sau đó release hàng ngày trong 12 tháng

Private Investors: 240M FTG được bán với giá $0,0055 với mức vesting 10,0% khi release ban đầu, cliff 2 tháng, sau đó release hàng ngày trong 12 tháng

Việc phân phối token lớn nhất sẽ tung ra thị trường, sẽ là các động lực thúc đẩy cộng đồng được công bố theo thời gian. Việc đánh giá sẽ đảm bảo có sự liên kết giữa những người tham gia với tính chất lâu dài của dự án, đồng thời đảm bảo rằng nó có sự tham gia để mang lại lợi ích cho cộng đồng. 

Số bổ sung

  • Vốn hóa thị trường ban đầu: $ 198K
  • Giá niêm yết: $0.0055

Chúng tôi rất vui mừng về sự ra mắt và thực sự đánh giá cao sự hỗ trợ được thể hiện cho đến nay. Hãy theo dõi để biết thêm thông báo trong những tuần tới.