/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Ethereum’s ConsenSys đối mặt với việc kiểm tra các bất thường về tài chính - HiddenGem Team

Ethereum’s ConsenSys đối mặt với việc kiểm tra các bất thường về tài chính

News

Ethereum’s ConsenSys đối mặt với việc kiểm tra các bất thường về tài chính

News

Ethereum’s ConsenSys đối mặt với việc kiểm tra các bất thường về tài chính

News

ConsenSys đang đối mặt với một đợt kiểm toán trị giá hàng tỷ USD do 35 cổ đông nộp đơn yêu cầu Tòa án Thụy Sĩ điều tra các giao dịch bất thường. Các giao dịch liên quan đến việc chuyển các tài sản trí tuệ và các công ty con từ ConsynSys AG sang ConsenSys Software Incorporated (CSI) mà 35 cổ đông không biết.

ConsenSys đang phải đối mặt với một đợt kiểm toán trị giá hàng tỷ đồng nhằm điều tra những bất thường về tài chính tại công ty.

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2022, 35 nhân viên cũ đã yêu cầu kiểm toán đặc biệt theo quy định của pháp luật. Các nhân viên đại diện cho hơn 50% cổ đông của ConsenSys AG được biết đến, những người muốn một cuộc kiểm toán đặc biệt được thực hiện để điều tra các sai phạm nghiêm trọng về tài chính tại công ty.

Theo báo cáo, những bất thường đã được cam kết vào ngày 14 tháng 8 năm 2020, khi tài sản trí tuệ và các công ty con được chuyển từ ConsynSys AG thành một tổ chức mới được gọi là ConsenSys Software Incorporated (CSI). Giao dịch được thực hiện để đổi lấy 10% quyền sở hữu CSI và 39 triệu đô la để bù đắp khoản vay của người sáng lập ConsenSys, Joseph Lubin.

Joseph Lubin và Frithjof Weinert đã đóng vai trò là giám đốc tại ConsenSys AG và CSI trong quá trình giao dịch. Do đó, việc chuyển nhượng tài sản là bất hợp pháp theo luật pháp Thụy Sĩ, do đó cần phải có một cuộc kiểm toán và điều tra đặc biệt ở Hoa Kỳ.

Ngoài ra, các cổ đông thiểu số của ConsenSys AG không hề biết gì về các giao dịch vào thời điểm đó. Hơn nữa, các cuộc họp cổ đông thường niên của công ty đã bị trì hoãn bất hợp pháp sau năm 2018. Do đó, Frithjof Weinert vẫn là thành viên hội đồng quản trị và phải đối mặt với các cáo buộc.

Nội dung được chuyển bao gồm các sản phẩm ConsenSys của Infura, MetaMask, Truffle, PegaSys và Codefi. Họ cũng bao gồm các công ty con ở Pháp, Anh , Ireland, Úc và Hồng Kông. Tất cả những tài sản này trị giá 46,6 triệu đô la vào ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Yêu cầu kiểm toán sẽ được Tòa án Thụy Sĩ xem xét trong vài tháng tới. Sau đó, tòa án sẽ kết luận xem có cần phải tiến hành thêm các cuộc điều tra hay không.

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Cảm ơn các bạn đã xem.