/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Ethereum vượt qua bài kiểm tra lớn đầu tiên về PoS - HiddenGem Team

Ethereum vượt qua bài kiểm tra lớn đầu tiên về PoS

News

Ethereum vượt qua bài kiểm tra lớn đầu tiên về PoS

News

Ethereum vượt qua bài kiểm tra lớn đầu tiên về PoS

News

Các nhà phát triển Ethereum đã thực hiện thử nghiệm lớn đầu tiên về động thái sắp tới của blockchain đối với PoS.

Cho đến nay, các nhà phát triển chủ yếu đang thử nghiệm sự thay đổi lớn trên các testnet, đây là các bản sao chuyên dụng của Ethereum blockchain được thiết kế cho mục đích testing. Điều khác biệt vào ngày hôm qua là họ đã thực hiện thử nghiệm trên một phiên bản của mainnet thực tế, để thử xem liệu code có hoạt động trên blockchain thực hay không.

Vì các nhà phát triển không muốn thực sự thực hiện toàn bộ sự thay đổi, họ đã tạo ra cái gọi là “shadow fork” để kiểm tra nó. Đây là một sự thử nghiệm trong đó một số validator nodes tách khỏi main network và tự mình thực hiện nâng cấp. Nó không ảnh hưởng đến phần còn lại của mạng.

“Shadow fork cung cấp cho chúng ta một môi trường thực tế hơn để thử nghiệm hơn là khởi chạy các testnet mới, bởi vì các testnet hiện tại đã có các giao dịch diễn ra tự nhiên trên chúng và kích thước trạng thái lớn và lịch sử block khiến các node chịu nhiều áp lực hơn so với các testnet mới,” Tim Beiko, w ho điều hành các cuộc họp giao thức cốt lõi cho Ethereum, được giải thích trong một bài đăng trên Github .

Sự kiện được thiết kế để giúp các nhà phát triển Ethereum chuẩn bị cho “the merge” – một sự kiện được mong đợi khi Ethereum thay đổi thuật toán đồng thuận từ PoW việc sang PoS. Team Ethereum đã lên kế hoạch chuyển sang PoS  từ năm 2016 và có vẻ như cuối cùng họ đã hoàn thành mục tiêu của mình.

Mục tiêu của shadow fork là để kiểm tra xem liệu các validator nodes từ cả hai chains của Ethereum (PoW và PoS) có thể hoạt động cùng nhau khi dữ liệu của chúng đã được “ merged” hay không. Một mục tiêu khác của shadow fork là xem liệu phần mềm máy khách được sử dụng để chạy các Ethereum nodes – như Nethermind, Besu, Geth và Erigon – có chạy bình thường và không có lỗi hay không. 

Shadow fork đã hợp nhất dữ liệu từ hai blockchains song song của nó – được gọi là execution layer & consensus layer – và tạo ra một mạng thử nghiệm vào khoảng 12 giờ đêm theo giờ UTC.

S hadow fork đã hình thành như thế nào?

Jayanthi và các nhà phát triển khác đã báo cáo rằng sự kiện này phần lớn đã thành công. Mạng phân nhánh đã có thể tạo ra các block và hoàn thiện các giao dịch hoàn toàn bằng cách sử dụng thuật toán PoS. Các validator nodes đã tạo ra khoảng 26.176 ở block time trung bình khoảng 13 giây, theo một  block explorer được chỉ định cho đợt fork này.

Theo kỹ sư Parithosh Jayanthi của Ethereum DevOps, nhóm Ethereum chỉ nhận thấy “những vấn đề nhỏ” ở hai khách hàng Ethereum: Nethermind và Besu. 

Christine Kim, một nhà nghiên cứu tại Galaxy Digital, nói rằng Beiko nhấn mạnh kết quả của lần shadow fork này sẽ là chìa khóa quyết định thời điểm hợp nhất. Dự kiến ​​sẽ có thêm thông tin chi tiết về chủ đề này trong  developers call sắp tới vào ngày 15 tháng 4. 

Shadow fork ngày hôm qua là sự kiện đầu tiên trong số hai sự kiện được lên lịch như vậy và sự kiện thứ hai sẽ xảy ra vào ngày 22 tháng 4.