/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Ethereum (ETH) Là Một Loại Cryptocurrency Giảm Phát Và Có Khả Năng Lưu Trữ Giá Trị Tốt Hơn Bitcoin - HiddenGem Team

Ethereum (ETH) Là Một Loại Cryptocurrency Giảm Phát Và Có Khả Năng Lưu Trữ Giá Trị Tốt Hơn Bitcoin

News

Ethereum (ETH) Là Một Loại Cryptocurrency Giảm Phát Và Có Khả Năng Lưu Trữ Giá Trị Tốt Hơn Bitcoin

News

Ethereum (ETH) Là Một Loại Cryptocurrency Giảm Phát Và Có Khả Năng Lưu Trữ Giá Trị Tốt Hơn Bitcoin

News

Theo một bài báo ngày 18 tháng 11 của bốn nhà nghiên cứu Úc, bản nâng cấp EIP-1559 là một công cụ để biến Ethereum (ETH) trở thành một loại cryptocurrency giảm phát và có khả năng là một kho lưu trữ giá trị tốt hơn Bitcoin.

Nghiên cứu học thuật tuyên bố Ethereum là một kho lưu trữ giá trị vượt trội so với Bitcoin

Nghiên cứu do Ester Félez-Viñas từ Đại học Công nghệ Sydney, Sean Foley từ Đại học Macquarie, Jonathan Karlsen từ Đại học Tây Úc và Jiri Svec từ Đại học Sydney đồng ủy quyền.

Theo đó, bản nâng cấp EIP-1559 của Ethereum vào tháng 8 đã chứng kiến ​​mạng lưới burn một phần phí giao dịch và hơn 1 triệu ETH bị burn từ nguồn cung lưu hành là 118.583.580. Và điều này đã khiến các nhà nghiên cứu đại học Úc đặt câu hỏi về danh tiếng của Bitcoin như là nơi lưu trữ giá trị tốt nhất trong crypto với Ethereum đang trên đà trở thành đồng tiền giảm phát đầu tiên trên thế giới.

Đôi khi, phí giao dịch lên tới hơn 50% trong số 12.000 ETH được khai thác mỗi ngày được burn nhờ EIP-1559. Vì vậy, nhu cầu về Ethereum tăng lên do hệ sinh thái mạnh của các decentralized finance dApps, nhiều ETH sẽ bị burn hơn.

Các nhà nghiên cứu viết rằng: “Với tốc độ tạo Ethereum hàng năm kể từ EIP-1559, mức tăng dự kiến ​​trong tổng nguồn cung Ethereum chỉ là 0,98%, thấp hơn một nửa so với mức tăng 1,99% trong nguồn cung Bitcoin, gần như chắc chắn trong cùng thời kỳ”. Ethereum đã ít lạm phát hơn Bitcoin.

Nhờ đó, các nhà nghiên cứu kết luận rằng Ether cung cấp các đặc tính phòng ngừa rủi ro lạm phát tốt hơn Bitcoin. Do đó, ETH có thể cung cấp khả năng lưu trữ giá trị lâu dài vượt trội hơn so với cryptocurrency hàng đầu.

Trong khi đó, kết luận này có thể sẽ được củng cố hơn nữa khi một Ethereum Improvement Proposal (EIP) gần đây do người đồng sáng lập mạng Vitalik Buterin đưa ra nhằm mục đích giải quyết chi phí giao dịch, một trong những nhược điểm đáng kể nhất của mạng.

Tháng trước, Buterin đã đưa ra EIP-4488 nhằm mục đích giảm ‘calldata’ của giao dịch. Điều này có thể cung cấp một số thời gian nghỉ ngơi ngắn hạn từ những khoản phí gas phi mã đó. Mục đích chính của đề xuất là giảm phí gas trên hệ sinh thái mở rộng của Ethereum về các giải pháp mở rộng quy mô layer-2.

Các nhà phát triển Ethereum đã phản ứng tích cực với việc EIP-4488 đưa lên Twitter để giải thích những gì đang tiềm ẩn. Về mặt kỹ thuật, EIP-4488 giảm chi phí calldata từ 16 xuống 3 gas mỗi byte đồng thời thêm giới hạn về calldata trên mỗi block để giảm thiểu rủi ro bảo mật.

ethereum-eth-is-a-deflaticular-cryptocurrency-and-tiềm năng-tốt hơn-kho-giá-trị-hơn-bitcoin

Tại thời điểm viết bài, ETH đang giao dịch ở mức $4.558.