/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng dẫn nhận Dvision Network airdrop - HiddenGem Team

Hướng dẫn nhận Dvision Network airdrop

Airdrop

Hướng dẫn nhận Dvision Network airdrop

Airdrop

Hướng dẫn nhận Dvision Network airdrop

Airdrop

#Dvision tiến hành airdrop nhân dịp kỷ niệm lần đầu @BinanceChain trên Division #Metaverse

Tổng số người chiến thắng: 1.500 (Lựa chọn ngẫu nhiên)

  1. 500 Người chiến thắng sẽ được cấp $ 20 bằng token DVI
  2. 500 Người chiến thắng sẽ được cấp 1 Huy hiệu NFT (Vật phẩm sự kiện)
  3. 500 Người chiến thắng sẽ được cấp 1 NFT Hoodie (Vật phẩm sự kiện)

Phần thưởng: $10,000 $DVI / #NFT huy hiệu và áo Hoodies NFT

Hoàn thành 2 bước này:

Bước 1: https://dvision.app/en/signup/register…

Ở mục Referal, anh em có thể thêm code này Qldw7TY.

Bước 2: https://gleam.io/eTssr/bsc-1st-anniversary-special-airdrop-by-dvision