/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Dự thảo về việc gửi crypto currency của ngân hàng Israel - HiddenGem Team

Dự thảo về việc gửi crypto currency của ngân hàng Israel

News

Dự thảo về việc gửi crypto currency của ngân hàng Israel

News

Dự thảo về việc gửi crypto currency của ngân hàng Israel

News

Các ngân hàng trong nước không còn từ chối các khoản tiền gửi fiat có nguồn gốc từ các hoạt động cryptocurrency. Ngân hàng trung ương của Israel đã công bố các quy định dự thảo có khả năng mở cửa hệ thống tài chính cho các công ty cryptocurrency bằng cách yêu cầu các ngân hàng kiểm tra các công ty riêng lẻ thay vì từ chối hàng loạt.

Một số điểm chính của dự thảo:

  • Dự thảo được công bố trên trang web chính thức của ngân hàng, cho biết các ngân hàng phải thực hiện đánh giá rủi ro và đưa ra chính sách và thủ tục cho việc chuyển tiền đến hoặc đi vào cryptocurrency.
  • Đối với các công ty cryptocurrency được cấp phép, các ngân hàng sẽ kiểm tra từng trường hợp.
  • Các ngân hàng cũng sẽ được yêu cầu làm rõ nguồn gốc của số tiền được sử dụng để mua cryptocurrency và theo dõi dòng tiền khi cryptocurrency được chuyển “từ khi mua cho đến khi chuyển đổi sang tiền tệ fiat và gửi vào tài khoản của ngân hàng.
  • Dự thảo phù hợp với các quy tắc chống rửa tiền (AML) có hiệu lực vào tháng 11. Những người ủng hộ cryptocurrency ở Israel đã nói rằng các ngân hàng thực hiện cách tiếp cận đặc biệt để chấp nhận tiền gửi liên quan đến cryptocurrency và họ hy vọng các quy tắc mới sẽ giúp các ngân hàng tiếp cận người dùng cryptocurrency dễ dàng hơn.
  • Đề xuất được mở để lấy ý kiến, sau đó cuối cùng sẽ xem xét và phát triển.
  • Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang tăng cường các quy định và tuân thủ AML để ngăn chặn việc sử dụng cryptocurrency để rửa tiền. Các nhà lập pháp ở Liên minh Châu Âu đang nỗ lực để trao cho cơ quan AML mới giám sát chặt chẽ đối với các loại cryptocurrency. Đầu năm nay, Coinbase, Fidelity và Robinhood, đã cùng nhau tham gia để đưa tài sản kỹ thuật số tuân theo các quy tắc AML toàn cầu.

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Cảm ơn các bạn đã xem.