/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Đợt Parachains đầu tiên của Kusama: Một cuộc phỏng vấn với các nhóm - HiddenGem Team

Đợt Parachains đầu tiên của Kusama: Một cuộc phỏng vấn với các nhóm

News

Đợt Parachains đầu tiên của Kusama: Một cuộc phỏng vấn với các nhóm

News

Đợt Parachains đầu tiên của Kusama: Một cuộc phỏng vấn với các nhóm

News

Một khoảng thời gian hoạt động sôi nổi theo sau thông báo về các cuộc đấu giá parachain đầu tiên của Kusama. Các dự án chuẩn bị tham gia, các cuộc đấu giá diễn ra và tất cả 5 vị trí chiến thắng đều được giới thiệu vào mạng. Kể từ đó, mỗi bên đã làm việc thông qua các giai đoạn khởi chạy tương đối của chúng, giám sát hiệu suất mạng đã diễn ra và vòng đấu giá vị trí thứ hai đã được đề xuất. Với làn sóng đấu giá parachains tiếp theo sắp diễn ra, đã đến lúc cần cập nhật về loạt dự án chiến thắng trong phiên đấu giá đầu tiên và những gì các dự án đã đạt được kể từ khi giành được vị trí parachain.

Blog này chứa thông tin được cung cấp bởi các dự án Karura, Moonriver, Shiden, Khala và Bifrost, theo thứ tự khi dự án giành được vị trí parachain. Khám phá những gì mỗi dự án làm, thành tích và các giai đoạn phía trước trên lộ trình tương ứng của các dự án.

 

KARURA

Theo trang web của Karura, Karura là trung tâm DeFi tất cả trong một của Kusama. Được thành lập bởi Acala Foundation, Karura là một mạng có thể mở rộng, tương thích với EVM, được tối ưu hóa cho DeFi. Nền tảng cung cấp một bộ ứng dụng tài chính bao gồm phái sinh staking derivative (Liquid KSM), một stablecoin đa thế chấp được hỗ trợ bởi cross-chain tài sản (kUSD) và AMM DEX – tất cả đều có phí gas vi mô có thể được thanh toán bằng bất kỳ token nào.

Karura đã thực hiện những nâng cấp nào trên Kusama cho đến nay?

Karura đã hoàn thành các nâng cấp sau:

 • A Karura Runtime Upgrade đã vô hiệu hóa khóa Sudo (super-user) và kích hoạt chuyển tokens.
 • Cặp KAR / KSM được niêm yết thông qua bootstrap trên KaruraSwap.
 • A Karura Runtime Upgrade đã kích hoạt KSM dưới dạng fee, stablecoin và NFT.
 • Đã mở khai thác stablecoin kUSD với KSM làm tài sản thế chấp.
 • Đã niêm yết KSM / kUSD dưới dạng một cặp trên KaruraSwap.
 • Chương trình ưu đãi (KAR / KSM & KSM / kUSD Pools)
 • Đã mở kUSD (KSM làm tài sản thế chấp) và liệt kê cặp KSM / kUSD và chương trình khuyến khích.
 • Nâng cấp thời gian chạy khẩn cấp đã sửa lỗi phí ổn định.

Karura đã lên kế hoạch nâng cấp gì ?

Để kích hoạt các tính năng mới và nâng cấp các phiên bản Substrate.

Karura đã lên kế hoạch nâng cấp gì cho đến cuối năm nay ?

Các bước tiếp theo cho Karura bao gồm mở Liquid KSM (LKSM), tiếp tục thêm nhiều cặp hơn vào KaruraSwap, khởi chạy bridges BTC và ETH của Karura và mở Acala EVM trên Karura.

Karura đã thực hiện bất kỳ chuyển khoản cross-chain nào chưa ?

Các lần chuyển KSM sau đã được hoàn tất:

 • Kusama => Karura (7,220)
 • Karura => Kusama (2,049)

Mặc dù đã có hàng nghìn lượt giao dịch cross-chain giữa Kusama và Karura, đây là thông điệp chung đầu tiên được gửi từ Karura đến Kusama. Điều này đã chứng minh thành công tính khả thi của staking pool phi tập trung thông qua XCM.

 • Tổng số giao dịch: 116.858
 • Tổng số tài khoản Karura: 59.689
 • Khối lượng DEX trong 7 ngày: $200M

Sự cộng tác cross-chain nào khác mà Karura đã thực hiện hoặc đang thực hiện ?

Karura đang làm việc với tất cả các parachains trực tiếp để hỗ trợ chuyển tokens giữa các parachains. Nhóm này đã có bằng chứng khái niệm (PoC) hoạt động.

 

MOONRIVER

Theo trang web của Moonriver, Moonriver là “Sister Parachain do cộng đồng lãnh đạo trên Kusama. Moonriver là một mạng lưới đồng hành với Moonbeam và cung cấp một canary network được khuyến khích vĩnh viễn. Code mới được chuyển đến Moonriver trước tiên, nơi nó có thể được kiểm tra và xác minh trong điều kiện kinh tế thực. Sau khi được chứng minh, code tương tự sẽ được chuyển đến Moonbeam trên Polkadot ”.

 

Moonriver đã thực hiện những nâng cấp nào trên Kusama cho đến nay ?

Moonriver đã hoàn thành ít nhất sáu nâng cấp cho đến nay trên Kusama và dự định sẽ làm nhiều hơn nữa. Các nâng cấp bao gồm mở rộng nhóm đối chiếu đang hoạt động – những người đã sản xuất các block – lên 32, bật tính năng quản trị và xóa Sudo.

Moonriver đã hoàn thành Giai đoạn 3 trong quá trình ra mắt của Moonriver, trong đó chủ sở hữu token có thể bắt đầu kiểm soát mạng thông qua quản trị trên chuỗi. Moonriver cũng đã hoàn thành Giai đoạn 4 của quá trình khởi chạy Moonriver Network, chuyển số dư và EVM hiện đã được bật. Điều này có nghĩa là mạng được khởi chạy hoàn toàn và hoạt động trên Kusama.

Moonriver đã lên kế hoạch nâng cấp gì cho đến cuối năm nay ?

Sẽ có nhiều nâng cấp trong năm nay. Moonriver có kế hoạch tận dụng tối đa khả năng nâng cấp tích hợp và không cần fork của Moonriver do Substrate cung cấp. Một số nâng cấp được lên kế hoạch (không theo thứ tự cụ thể) bao gồm:

 • Nhiều cải tiến hiệu suất.
 • Hỗ trợ cho EIP1559.
 • Hỗ trợ cross-chain tài sản cho KSM.
 • Hỗ trợ cross-chain tài sản cho KAR, kUSD.
 • Hỗ trợ cross-chain chức nay Relay Chain.

Lộ trình tương lai gần của Moonriver là gì ?

Sau khi cho phép chuyển số dư và EVM, các dự án hiện đang xây dựng trên Moonbase Alpha (TestNet của Moonriver) sẽ bắt đầu triển khai cho Moonriver và có quyền truy cập vào Kusama Network.

Mooriver đã thực hiện bất kỳ chuyển khoản cross-chain nào chưa ?

Moonriver đã tạm dừng công việc chuyển giao cross-chain quan trọng kể từ khi Moonriver biết rằng XCM đang trong quá trình phát triển nặng nề và sẽ phải đối mặt với những thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, hiện tại XCM đang ổn định, việc thực hiện chuyển giao cross-chain là điều cần thiết đối với Moonriver. Vì vậy, các mục tiêu đầu tiên là KSM và tích hợp hai chiều với Karura để KAR và kUSD đến Moonriver và MOVR đến Karura.

Sự cộng tác cross-chain nào khác mà Moonriver đã thực hiện hoặc đang thực hiện ?

Các tích hợp gốc đối mặt với Kusama là một trong những bước thực thi; Moonriver cũng có một số lượng lớn các tích hợp hướng ra bên ngoài cho các chain không phải Kusama. Có các bridges ERC20 như Meter Passport, kết nối Moonriver với Polygon, Ethereum và BSC.

Các mạng tích hợp mà Moonriver đang làm việc, chẳng hạn như Axelar, sẽ cung cấp kết nối với Ethereum và Terra khi được khởi chạy. Ngoài ra còn có các bridges dành cho từng trường hợp cụ thể như myNFT được thiết kế đặc biệt để chuyển tài sản NFT từ Ethereum sang Moonriver v…v

 

SHIDEN

Theo trang web của Shiden, Shiden là một layer ứng dụng phi tập trung đa chuỗi trên Kusama Network. Kusama Relay Chain không hỗ trợ chức năng smart contract theo thiết kế – Kusama Network cần một Layer Smart Contract. Đây là nơi Shiden Network xuất hiện. Shiden hỗ trợ các giải pháp EVM, WebAssembly và Layer2 ngay từ ngày đầu tiên. Nền tảng hỗ trợ các ứng dụng khác nhau như DeFi, NFTs, v…v

Thông tin sau là chính xác kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2021.

Shiden đã thực hiện những nâng cấp nào trên Kusama cho đến nay ?

Sau khi trở thành Kusama parachain, Shiden đã thực hiện các cập nhật sau:

 • Phiên bản thời gian chạy của Shiden được nâng cấp: thời gian chạy của trình đối chiếu đã được nâng cấp để hoạt động với phiên bản mới nhất của Kusama.
 • Đã mở mô-đun cuộc gọi hàng loạt: tx fees đối với token được điều chỉnh và mô-đun sử dụng hàng loạt đã được mở.
 • Phần thưởng từ cộng đồng Kusama được phân phối – phần thưởng đóng góp đấu giá được phân phối qua pallet vesting.
 • Đã triển khai PoS.

Shiden đã lên kế hoạch nâng cấp gì cho đến cuối năm nay ?

Shiden Network sẽ hoạt động đầy đủ vào cuối tháng 9. Shiden sẽ hỗ trợ cả EVM và WASM cũng như dApp staking và bridge Ethereum. Vào cuối năm nay, Shiden chắc chắn rằng sẽ hoàn thành một số trường hợp sử dụng XCMP và cổng thông tin mạng Astar, sản phẩm đầu tiên do Stake Technologies sản xuất sẽ hoàn toàn sẵn sàng.

Lộ trình tương lai gần của Shiden là gì ?

Bước tiếp theo, Shiden sẽ trở thành một mạng lưới NPoS và hỗ trợ EVM và Ethereum bridge. Trong thời gian dài, Shiden sẽ hỗ trợ WASM để người dùng có thể sử dụng cả EVM và WASM một cách liền mạch.

Shiden đã thực hiện bất kỳ chuyển khoản cross-chain nào chưa ?

Vẫn chưa nhưng Shiden đã thực hiện chuyển khoản XCMP đầu tiên với Acala trên Rococo.

 

KHALA

Theo trang web của Khala, Khala là Phala’s Canary Network. Phala nhằm mục đích trở thành một parachain Polkadot cho phép các nhà phát triển gọi và tương tác với các hợp đồng bí mật trên các parachains Polkadot khác.

Khala đã thực hiện những nâng cấp nào trên Kusama cho đến nay ?

Khala đã xuất hiện trực tuyến sau khi thắng một cuộc đấu giá Kusama vào giữa tháng 7. Có một mô tả chi tiết cho quá trình khởi chạy mạng, được phân tách qua 4 ‘độ tuổi’.

01 – Kỷ Trias (Đã hoàn thành)

Phala Network đã thắng trong phiên đấu giá, giành lấy vị trí Kusama parachain thứ 4.

02 – Kỷ Jura (Đang diễn ra)

Hoàn thành:

 • Đã phát hành ví Phala và phân phối 24,961,006 K-PHA cho những người đóng góp từ cộng đồng và những người miners đầu tiên.
 • Ra mắt Ethereum >> Khala cầu nối một chiều cho PHA vào ngày 6 tháng 8 — người dùng có thể chuyển ERC-20 PHA sang K-PHA theo cách phi tập trung mà không mất phí ngoài phí giao dịch Ethereum. Đây là cầu nối parachain-Ethereum chính thức đầu tiên trong hệ sinh thái Substrate. Bridge đã vượt qua cuộc kiểm tra của CertiK, công ty bảo mật blockchain hàng đầu thế giới.

Đang diễn ra:

 • Hiện tại, Khala có một thử nghiệm khai thác bên trong đang diễn ra trong mạng thử nghiệm Para-1 và sẽ sớm “mở cửa cho công chúng”. Sau đó, Khala sẽ chỉ định các cộng đồng và thành viên chuyên nghiệp theo lời mời.

Khala đã lên kế hoạch nâng cấp gì cho đến cuối năm nay ?

Phala có kế hoạch hoàn thành tất cả bốn giai đoạn trong quá trình ra mắt mạng lưới trước cuối năm nay, bao gồm Kỷ Phấn trắng (Giai đoạn 3) và Kỷ Holocen (Giai đoạn 4):

03 – Kỷ Phấn trắng

 • Một cuộc bỏ phiếu công khai chính thức về đề xuất thêm nhân viên TEE và khởi chạy chức năng khai thác TEE trên Khala Network.
 • Bắt đầu bầu cử thành viên hội đồng và xóa Sudo, trao cho cộng đồng toàn quyền quản lý cộng đồng.
 • Mở chức năng truyền – có nghĩa là cho phép $ PHA chuyển vào mạng Khala.

04 – Kỷ Holocen

 • Khởi chạy cầu nối hai chiều Ethereum-Khala để chuyển khoản PHA đơn giản – ERC-20 PHA và K-PHA.
 • Gửi đề xuất thêm ví PhaSe để bảo vệ quyền riêng tư và khởi chạy.
 • Thêm các tokens Acala, Plasm và Statemint vào ví PhaSe.
 • Mở XCMP cho cross-chain trong ví PhaSe.

Lộ trình tương lai gần của Khala là gì ?

Khala sẽ phát hành thử nghiệm khai thác TEE của mình cho cộng đồng sau đó bắt đầu bỏ phiếu cho mô hình sinh thái mới của Phala. Khi được thông qua, Khala dự định sẽ chính thức ra mắt Khala Network với hoạt động khai thác TEE.

Do đó, Khala có kế hoạch hoàn thành những việc sau trong tương lai gần (hai tháng):

 • Thử nghiệm khai thác TEE (tháng 8).
 • Khai thác TEE tại Khala (tháng 9).
 • Xóa Sudo và mở chức năng chuyển (tháng 9).

Khala đã thực hiện bất kỳ chuyển khoản cross-chain nào chưa ?

Phala đã ra mắt Ethereum >> Khala cầu một chiều cho PHA, có nghĩa là cầu nối cross-chain Phala bước sang một cột mốc mới. Giờ đây, người dùng có thể chuyển ERC-20 PHA sang K-PHA theo cách phi tập trung trong parachain-Ethereum bridge chính thức đầu tiên trong hệ sinh thái Substrate. Và trong tương lai, Phala sẽ tung ra nhiều chuỗi hơn, không chỉ giới hạn ở parachain trong hệ sinh thái Substrate mà còn trên một chuỗi hàng đầu trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Sự cộng tác cross-chain nào khác mà Khala đã thực hiện hoặc đang thực hiện ?

Khala đang lên kế hoạch xây dựng bridge với blockchain gia đình BTC, Diem, BSC, Heco, Solana, v.v. Và đang làm việc trong hệ sinh thái Substrate với các chains như Acala, Plasm và Statemint. Trong tương lai, Khala sẽ khởi chạy XCMP cho chức năng cross-chain trong ví PhaSe.

 

BIFORST

Theo wiki của Bifrost, Bifrost là một giao thức DeFi kết nối với Polkadot và các blockchains PoS khác nhau để cung cấp các dẫn xuất staking thông qua XCMP hoặc smart contract.

Bifrost đã thực hiện những nâng cấp nào trên Kusama cho đến nay ?

Vào ngày 20 tháng 7 năm 2021, Bifrost đã nâng cấp các máy va chạm lên v0.9.8 và kết thúc thành công quá trình tích hợp parachain. Vì kho bạc chưa mở, Bifrost đã thực hiện bản cập nhật Kusama đầu tiên để loại bỏ chức năng tính phí parachain Bifrost, cho phép gửi tất cả phần thưởng từ cộng đồng cho những người đóng góp. Nó sẽ được mở lại sau khi tính năng quản trị được kích hoạt.

Bifrost đã lên kế hoạch nâng cấp gì cho đến cuối năm nay ?

Loại bỏ Sudo.

Lộ trình tương lai gần của Bifrost là gì ?

Bifrost ước tính chín chuyển động sau để kích hoạt các chức năng cơ bản xung quanh quản trị, SALP và token gốc $ BNC, trong quá trình nâng cấp:

Chuyển động 1: Xóa Sudo. Sau khi khóa Sudo bị xóa, các nâng cấp Runtime sau sẽ được thực hiện thông qua chế độ dân chủ và hội đồng thông qua các đề xuất.

Chuyển động 2: Mở chuyển vsKSM & vsBond.

Chuyển động 3: Mở mô-đun SALP.

Chuyển động 4: Mở khai thác vsKSM & vsBond.

Chuyển động 5: kích hoạt SALP Bancor – 5.613.129 KSM được dự trữ trong vòng quảng cáo cộng đồng Bifrost sẽ được phân phối.

Chuyển động 6: Mởmô-đun hoán đổi – hỗ trợ BNC, vsKSM, hoán đổi KSM và các nhà cung cấp thanh khoản. Stablecoin và vETH. Các tài sản blockchain không đồng nhất khác sẽ được thêm vào trong tương lai.

Chuyển động 7: Kích hoạt vsBond Market – hỗ trợ các yêu cầu giao dịch lệnh chờ của vsBond.

Chuyển động 8: Cho phép chuyển $BNC và kho bạc – BNC Vesting bắt đầu mở khóa và phí parachain chuyển đến kho bạc.

Chuyển động 9: Mở Swap Liquid Mining.

 

Bifrost đã thực hiện bất kỳ chuyển khoản cross-chain nào chưa ?

Bifrost chưa thực hiện, nhưng chắc chắn sẽ thực hiện chuyển tiếp kép cross-chain với Bifrost, để đạt được đóng góp phi tập trung SALP thông qua XCM.

Sự cộng tác cross-chain nào khác mà Khala đã thực hiện hoặc đang thực hiện ?

Bifrost hiện đang hợp tác với Karura và có ý định kinh doanh khoản vay phái sinh sớm. Trong khi đó, Bifrost cũng sẽ đạt được chuyển giao cross-chain với Statemine, cho phép khai thác phái sinh với các dự án đã phát hành token gốc trên Statemine, chẳng hạn như Zenlink.

 

 

Một khởi đầu tích cực cho Parachains có thể tương tác

Các cập nhật của dự án vẽ nên một bức tranh đáng khích lệ. Mỗi dự án đang di chuyển với một tốc độ tốt thông qua các giai đoạn khởi chạy tương đối của chúng và một số parachains đã đạt được giao tiếp xuyên chuỗi. Các mốc quan trọng đạt được trong thời gian ngắn kể từ khi giành được vị trí bổ sung thêm uy tín cho dự đoán tương lai của mỗi dự án và là dấu hiệu đáng khích lệ cho việc triển khai parachain rộng rãi hơn.

Tiện ích của Parachains như một chain đơn lẻ có thể rất đáng kể, nhưng đối với hầu hết, giá trị thực sự của chúng chỉ có thể được nhận ra khi có sẵn một cộng đồng các parachains có thể tương tác. Ngay sau khi đợt đấu giá parachain tiếp theo diễn ra, 11 parachain’s sẽ kết nối với Kusama Relay Chain, báo hiệu một chương mới cho mạng và đưa chúng ta tiến gần hơn một bước đến tương lai đa chuỗi – một mạng lưới các blockchain có thể tương tác.

Thông tin được thu thập từ các dự án từ ngày 13 đến 14 tháng 8 năm 2021. Một số câu trả lời của các dự án đã được chỉnh sửa cho ngắn gọn và rõ ràng hoặc để cập nhật thông tin.