/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Đồng Sáng Lập Reddit Và Solana Ventures Hợp Tác Với Sáng Kiến Truyền Thông Xã Hội Web 3 Trị Giá $100M - HiddenGem Team

Đồng Sáng Lập Reddit Và Solana Ventures Hợp Tác Với Sáng Kiến Truyền Thông Xã Hội Web 3 Trị Giá $100M

News

Đồng Sáng Lập Reddit Và Solana Ventures Hợp Tác Với Sáng Kiến Truyền Thông Xã Hội Web 3 Trị Giá $100M

News

Đồng Sáng Lập Reddit Và Solana Ventures Hợp Tác Với Sáng Kiến Truyền Thông Xã Hội Web 3 Trị Giá $100M

News

Những người sáng lập Reddit và Solana đã hợp tác để công bố sáng kiến ​​trị giá $100M cho công nghệ truyền thông xã hội Web 3.0.

Đồng sáng lập Reddit, Alexis Ohanian và đồng sáng lập Solana, Raj Gokal, đã công bố chung quỹ trị giá $50M với Solana Ventures để đầu tư vào công nghệ truyền thông xã hội Web 3.0 ngày hôm nay.

Thông báo được đưa ra tại hội nghị Solana Breakpoint năm nay ở Lisbon, Bồ Đào Nha và tuân theo lệnh cấm Twitter gần đây của Gokal, cũng như việc đổi thương hiệu công ty của Facebook thành Meta trong những tuần gần đây.

Chỉ vài phút sau khi ban đầu công bố sáng kiến ​​ở mức $50M, Ohanian đã nói trên sân khấu rằng sáng kiến ​​trên thực tế sẽ trị giá $100M. “Đã khiến bạn bị cuốn hút vào đó,” anh nói với một đám đông đang cổ vũ.