/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Điffusion Finance - AMM đầu tiên trên Evmos - HiddenGem Team

Điffusion Finance – AMM đầu tiên trên Evmos

Project

Điffusion Finance – AMM đầu tiên trên Evmos

Project

Điffusion Finance – AMM đầu tiên trên Evmos

Project

Điffusion Finance là gì?

Điffusion là một bản fork của Uniswap v2. Điffusion là một trong những AMM đầu tiên trên Evmos – một EVM trên Cosmos sử dụng Cosmos SDK các ứng dụng tận dụng khả năng tổng hợp, khả năng tương tác và tốc độ hoàn thiện. Điffusion mở ra tiềm năng kết hợp các ứng dụng dựa trên smart contract của các chuỗi khác trên Cosmos để phát triển hơn nữa các tính năng trong thế giới DeFi.

Mục tiêu của Điffusion là trở thành AMM Top 1 trên Evmos và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của DeFi trong hệ sinh thái Cosmos.

Tại sao Điffusion được xây dựng trên Evmos?

Khả năng tương tác: Điffusion muốn tận dụng sức mạnh kết nối của IBC để thúc đẩy sự phát triển của dự án. Hệ sinh thái Cosmos cho phép các dApp được xây dựng trên Evmos tận dụng lợi thế này thay vì phải dựa vào các giao thức bridge khác hoặc phải đối mặt với các khó khăn trong việc kết nối với các blockchain khác.

Các tính năng mới của DeFi: Với lợi thế là một EVM, Evmos có triển khai các nhánh DeFi thành công mà không cần AMM để tạo tính thanh khoản, Điffusion muốn tận dụng khả năng tương tác với các chuỗi Cosmos khác để gia tăng thêm nhiều tính năng mới của DeFi. Thông qua AMM trên Evmos, hệ sinh thái sẽ thuận lợi hơn trong việc thu hút các dự án DeFi khác bằng cách tương tác với các chuỗi khác.

Cung cấp thanh khoản cho DeFi: Evmos đang phân bổ 200M token Evmos (khoảng 20% ​​tổng cung ​​sau 4 năm) nhằm khuyến khích người dùng. Chia sẻ tầm nhìn đó, Điffusion sẽ hỗ trợ và thúc đẩy tính thanh khoản và tạo ra các trường hợp sử dụng mới.

Khuyến khích các nhà lập trình: Phí trên Evmos được tính dựa trên EIP 1559 nhưng phí sẽ được phân phối lại cho các nhà phát triển và nhà khai thác. Tính đến hiện tại, Uniswap V2 đã đốt gần 120K token (~ 330 triệu đô la) trên Ethereum. Chúng tôi tin rằng cách tiếp cận và khuyến khích của Evmos sẽ thúc đẩy các sản phẩm DeFi tốt hơn. Các hợp đồng đủ điều kiện nhận reward phải được phê duyệt, vì vậy các nhà phát triển sẽ được thưởng dựa trên giá trị và tác động của các dApp của họ.

Tokenomic

Diffusion sẽ có nguồn cung cấp phát hành ban đầu là 50M $DIFF tại thời điểm ban đầu, 25M $DIFF sẽ được airdrop cho người dùng, 25M token còn lại sẽ được xem như là khoản dự trữ chiến lược.

Việc phân phối token của Điffusion được mô phỏng theo mô hình phân phối token của Osmosis và hoạt động giống như Bitcoin Halving, trong đó việc phát hành token giảm một nửa sau mỗi bốn năm. Trong Diffusion, việc phát hành token sẽ bị cắt giảm một phần ba mỗi năm.

Sẽ có tổng cộng 250.000 token được phát hành mỗi ngày. Cơ chế phát hành mã thông báo hoạt động như sau: Trong năm đầu tiên bắt đầu từ ngày ra mắt, sẽ có tổng cộng 91,259,000 token được phát hành. Sau 365 ngày, con số này sẽ bị cắt giảm một phần ba, vì vậy sẽ có tổng cộng khoảng 61M $DIFF được phát hành trong năm 2, khoảng 40M trong năm 3, v.v. Số lượng token mới được phát hành sẽ được phân phối theo cách sau:

  • Team: 25%
  • Liquidity Mining Incentives: 45%
  • Diffusion Holder Rewards: 25%
  • Community Pool: 5%

Nguồn cung tối đa vào khoản 326M $DIFF và được phân bổ theo thời gian:

Kế hoạch phân phối token này nhằm thúc đẩy phát triển ngay từ đầu và đồng thời mở đường để trở thành một dự án hướng tới cộng đồng, nơi các quyết định và tầm nhìn cuối cùng được kiểm soát bởi người dùng chứ không phải người tạo ra nó.