/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Điều gì làm cho Bitcoin trở nên bảo mật? - HiddenGem Team

Điều gì làm cho Bitcoin trở nên bảo mật?

Insights

Điều gì làm cho Bitcoin trở nên bảo mật?

Insights

Điều gì làm cho Bitcoin trở nên bảo mật?

Insights

Bitcoin đã được chứng minh là khả năng phục hồi đáng kể trước những cú sốc và căng thẳng trong lịch sử hơn thập kỷ của nó. Bitcoin ngày càng được nắm giữ bởi nhiều người dùng hơn (tính phi tập trung được nâng cao hơn), nên việc kiếm soát cũng như chi phối mạng Bitcoin ngày càng khó khăn hơn nhiều.

Các tính chất cơ bản của Bitcoin: mã hóa (cryptographic), bất biến (irreversible), phân tán (distributed) và công khai (public).

Bitcoin sử dụng mật mã khóa công khai

Bitcoin là đồng tiền đầu tiên, “Crypto” là viết tắt của mật mã; cụ thể hơn là “mật mã khóa công khai”. Điều đó có nghĩa là nó sử dụng khóa riêng tư và khóa công khai để đảm bảo tính xác thực và tính toàn vẹn của các giao dịch; Chữ ký kỹ thuật số của Bitcoin được ký bằng cách sử dụng một thứ gọi là Thuật toán Chữ ký Kỹ thuật số Đường cong Elip (ECDSA).

Cách duy nhất để ai đó lấy được khóa riêng tư từ một khóa công khai nhất định là tìm kiếm bằng cách thử mọi giá trị có thể có cho khóa riêng và xem liệu nó có tạo ra khóa công khai tương ứng hay không. Về mặt thực tế, điều đó là không thể, vì có 1077 sự kết hợp khả dĩ.

Giao dịch bitcoin là không thể thay đổi

Bitcoin chạy trên một chuỗi khối (blockchain). Một “block” chỉ là một loạt các giao dịch mới được xử lý. Mỗi block được kết nối với lô giao dịch trước đó bằng một chức năng mật mã một chiều, tạo thành một “chuỗi”.

Blockchains là sổ cái chỉ lưu lại thông tin. Bạn có thể thêm thông tin vào chúng, nhưng không thể sửa đổi các khối khi đã ghi thông tin. Tất cả các giao dịch được lưu lại trên các khối. Điều đó có nghĩa là không có ai có thể đảo ngược thứ tự của các giao dịch.

Bitcoin sử dụng sổ cái phân tán

Hệ sinh thái tài chính truyền thống dựa vào các bên như ngân hàng để lưu giữ hồ sơ các giao dịch và ngăn chặn các giao dịch gian lận. Nhưng điều đó có nghĩa là bạn đang sử dụng tài nguyên của các nền tảng tài chính đó và bất kỳ tổ chức nào cũng có thể điều chỉnh sổ cái giao dịch để giả mạo hoặc đảo ngược một giao dịch.

Blockchains thì khác; chúng là một loại công nghệ sổ cái phân tán. Thay vì tiền của bạn nằm trong một cơ sở dữ liệu tập trung và dễ gặp sự cố, thì công nghệ sổ cái phân tán ở khắp mọi nơi (hay chính xác hơn là hồ sơ các giao dịch được phân phối giữa nhiều bên riêng biệt).

Điều đó nghe có vẻ là một điều tồi tệ, nhưng không phải vậy. Mọi người đang chạy phần mềm khai thác Bitcoin với một “node” — một máy tính — chịu trách nhiệm xác minh các giao dịch. Đa số các node ít nhiều phải xác nhận rằng giao dịch là chính xác trước khi chúng có thể được chấp thuận. Tất cả đều hoàn toàn tự động và sau đó một block mới sẽ được tạo ra.

Với những cá nhân hay tổ chức muốn nắm quyền kiểm soát và chi phối mạng lưới Bitcoin, họ cần rất nhiều nguồn lực. Họ sẽ phải nắm giữ rất nhiều đồng Bitcoin và phối hợp với các tổ chức hay quốc gia giàu có, điều đó không có khả năng xảy ra. Đơn giản là nó quá đắt và khó phối hợp.

Blockchain Bitcoin là công khai

Mọi người đều có thể xem các giao dịch trên blockchain Bitcoin. Đó là một sổ cái công khai. Điều đó có nghĩa là ai cũng có thể quan sát những gì có trong ví của bạn, nhưng họ không biết nó thuộc về bạn, vì tiền của bạn ở một địa chỉ đại diện (một dãy số). Hơn nữa, họ không thể lấy tiền của bạn; chỉ người nắm giữ khóa cá nhân của một địa chỉ Bitcoin mới có thể chuyển tiền.

Điều quan trọng là vì tính minh bạch này, mọi người đều có thể xem sổ cái các giao dịch và xác minh mọi thứ đang hoạt động. Bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra hệ thống, tạo ra sự tin tưởng.