/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
DeFi - Sự trở lại mạnh mẽ - HiddenGem Team

DeFi – Sự trở lại mạnh mẽ

News

DeFi – Sự trở lại mạnh mẽ

News

DeFi – Sự trở lại mạnh mẽ

News


Một số đồng token DeFi top đầu đang có sự gia tăng khá lớn trong hoạt động địa chỉ ví trong vài ngày qua:
– Số lượng địa chỉ ví hoạt động hàng ngày của AAVE tăng +24.1% kể từ thứ Hai.
– Số lượng địa chỉ ví hoạt động hàng ngày của MKR tăng +97% kể từ thứ Hai.
– Số lượng địa chỉ ví hoạt động hàng ngày của MKR tăng +72.5% kể từ thứ Hai.
– Số lượng địa chỉ ví hoạt động hàng ngày của COMP tăng +72.8% kể từ thứ Hai.

Liệu đây có thể là sự khởi đầu của một làn sóng nhu cầu mới đối với DeFi?

Hiện tại vẫn còn quá sớm để nói, nhưng chúng tôi sẽ theo dõi các bảng xếp hạng này trong những ngày tới. Sự gia tăng bền vững trong hoạt động địa chỉ ví có thể là tín hiệu ban đầu cho thấy sự tin cậy của mạng lưới ngày càng tăng và khả năng trở lại đối với các “blue chips” DeFi.

Vẫn còn một chặng đường dài để đi, nhưng đó là một khởi đầu tốt!